Zmluvy-2022-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-2022-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/2022  01.01.2022  Zmluva o sprostredkovaní  Predaj hodinových parkovacích lístkov

Sigarka s.r.o.

Fiľakovo

 10 %
z tržby
 zml01
 03.01.2022
 04.01.2022
 31.12.2022
0201/2022   01.01.2022  Zmluva o sprostredkovaní  Predaj hodinových parkovacích lístkov

 

Mária Jánová

Lučenec

10 %
z tržby 
zml02
 03.01.2022
 04.01.2022
 31.12.2022
0301/2022    01.01.2022   Zmluva o sprostredkovaní  Predaj hodinových parkovacích lístkov

Ing.
Július Mede

Fiľakovo

10 %
z tržby 
 zml03
 03.01.2022
 04.01.2022
 31.12.2022
0401/2022   01.01.2022   Zmluva o sprostredkovaní  Predaj hodinových parkovacích lístkov A&A&Š s.r.o.
Fiľakovo
10 %
z tržby 
 zml04
 03.01.2022 
 04.01.2022 
 31.12.2022
0501/2022   01.01.2022  Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.02.2013  Prenájom bytu v športovom areály

Zoltán Felső

Fi2akovo

194,50
€/mesiac
 zml05
 03.01.2022
  04.01.2022 
 neurčitý
0601/2022 

 01.01.2022

 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt.priestorov zo dňa 01.01.2019  Prenájom nebytových priestorov

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

225,- 
€/mesiac
 zml06
 03.01.2022
 04.01.2022
 neurčitý
0701/2022  24.01.2022  Kúpna zmluva  Kúpa vozidla RENAULT
MAXITY 2.4L RWD
SG zdvíhacia plošina

Mário Paleník 
MD Transport

Zemplínsky Klečenov

25900,-
 zml07
 25.01.2022
 26.01.2022
 28.02.2022
 0801/2022  26.01.2022  Výpoveď zmluvy o poskyt.verej. služieb

 Zrušenie mob. tf.
služby, telefónne číslo 0911112219

 Slovak Telekom a.s.

Bratislava

0,00
zml08
 26.01.2022
 27.01.2022
 07.03.2022
0901/2022  26.01.2022  Výpoveď zmluvy o poskyt.verej. služieb  Zrušenie mob. tf.
služby, telefónne číslo 0911219916
 Slovak Telekom a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml09
 26.01.2022 
 27.01.2022
 07.03.2022
1002/2022 01.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom telovýchovného zariadenia - telocvične

 Gymnázium

Fiľakovo

519,00
€/štvrťrok
 zml10
 02.02.2022
 02.02.2022
 31.12.2022
1103/2022  31.03,2022 

Výpoveď zmluvy o BÚ býv. OTP Banky

 Zrušenie BÚ č.

8366728, 8366672, 8366170, 18324628, 18324599

Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml11 
01.04.2022
 01.04.2022
 01.04.2022
1203/2022   31.03,2022  Výpoveď zmluvy o BÚ

  Zrušenie BÚ č.

4030252944

 Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml12 
01.04.2022 
 01.04.2022
 01.04.2022
1303/2022  31.03,2022   Výpoveď zmluvy o BÚ  Zrušenie BÚ č.

4030253189

 Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml13 
 01.04.2022
 01.04.2022
 01.04.2022
1403/2022  31.03,2022   Výpoveď zmluvy o BÚ

 Zrušenie BÚ č.

4030244338

Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml14 
 01.04.2022
 01.04.2022
 01.04.2022
1503/2022  31.03,2022   Výpoveď zmluvy o BÚ

 Zrušenie BÚ č.

4030244821

Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
zml15 
 01.04.2022
 01.04.2022 
 01.04.2022
16032022  31.03,2022   Výpoveď zmluvy o BÚ

 Zrušenie BÚ č.

4030245760

 Československá obch.banka a.s.

Bratislava

0,00
€ 
 zml16
 01.04.2022 
 01.04.2022
 01.04.2022
1703/2022   31.03,2022

 Poistná zmluva č.

4419013585

 Poistenie majetku a zodp. za škodu právnickej osoby a štatutár. orgánov

 Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

545,46
€/štvrťrok 
zml17 
01.04.2022
01.04.2022 
01.04.2023 
1804/2022  31.03,2022 

 Poistná zmluva č.

3249000672

 Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla  Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

1330,25
€/štvrťrok 
 zml18
 01.04.2022
 01.04.2022
 01.04.2023
1904/2022   14.04.2022

 Kúpna zmluva

AP/KO/041/22

 Predaj asfaltovej zmesi
AC 8 O 50/70;II

 Strabag s.r.o.

Bratislava

94,80
€/t 
zml19 
 15.04.2022
 15.04.2022
 16.12.2022
2004/2022   25.04.2022  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb  Zmena účastníckeho programu GO 20 a zariadenia Nokia G20 Blue

 Orange Slovensko a.s.

Bratislava 

37,85

+
20,00
€/mes. 
zml20
 26.04.2022
 26.04.2022
 26.01.2024
2104/2022   25.04.2022  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb  Účastnícký program GO Biznis 30 a zariadenia CAT S42 H Plus  Orange Slovensko a.s.

Bratislava

42,15

+
30,00
€/mes. 
zml21 
 26.04.2022
 26.04.2022
 26.01.2024
2204/2022   28.04.2022  Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov  Novostavba mestkého trhoviska - nebyt.priestory 246 m2 a voľná plocha 800 m2.

 Básti Zoltán, MUDr.

Lučenec

0,00
€ 
zml22
 29.04.2022
 29.04.2022
 30.04.2022
2305/2022   10.05.2022  Zmluva o využívaní mraziaceho boxu  dočasné skladovanie ĽP  Ján KOKY - Pohrebná služba IRIS                Vidiná podľa aktuálneho cenníka  zml23
11.05.2022 
 01.06.2022
 neurčitá
2406/2022   20.06.2022  DODATOK č.1 k Zmluve o združ.dodávke plynu č.1121272  mimoriadne zvýšenie nákladov 

 Energie 2 a.s.

 Bratislava

25,00 €/MWh zml24 
 21.06.2022
 23.06.2022
 31.12.2023
2506/2022   20.06.2022  DODATOK č.1 k Zmluve o združ.dodávke elektriny č.1120974  mimoriadne zvýšenie nákladov

 Energie 2 a.s.

 Bratislava

45,00 €/MWh  zml25 
 21.06.2022
 23.06.2022
 31.12.2022
2606/2022  06.05.2022   ZMLUVA - Všeobecné zmluvné podmienky Prenájom PDZ   Ing. Jaroslav IVAN - MANAGER podľa vystavených Fa  zml26 
 29.06.2022
 29.06.2022
06.05.2022 
2707/2022   27.06.2022  Dodatok č.3 - k Zmluve o posk.služby č.681901  Zmeny v obchodnej spolupraci  Brantner Gemer s.r.o podľa prilohy č.1 k Dodatku č.3  zmlv27
 20.07.2022
21.07.2022
 31.12.2024
2807/2022   30.06.2022  Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZP-S2301202001/A  Zmena zmluvnych podmienok  ENVI-PAK, a.s. Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZP-S2301202001/A  zml28
 20.07.2022
 21.07.2022
 01.07.2022
2907/2022   29.07.2022  Zmluva o nájme telovýchovného zariadenia  Prenájom priestorov  Obec Radzovce paušálna sadzba podla zmluvy  zml29
 02.08.2022
 29.07.2022
 04.09.2022
3009/2022   22.09.2022  Nájomná zmluva  Prenájom objektov   Kultfeszt O.Z.  200,- €  zml30 
26.09.2022 
22.09.2022 

24.09.2022 

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-2022-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3110/2022   01.08.2022  Príloha "A1" ku zmluve el.monitoringu  Nové VOP   Commander Services s.r.o.  mesačný poplatok za system 9,50 €  zml31 
 06.10.2022
 01.08.2022
 neurčitá
3211/2022   22.11.2022  Zmluva o dielo  Vypracovanie dokumentácie  Ing. R. Sekeráková 200,-€  zml32
 23.11.2022
 22.11.2022
22.11.2022
3311/2022   25.03.2022  Kúpno-predajná zmluva  predaj majetku  19th-WOOD s.r.o. 480,-€  zml33 
  24.11.2022 
 25.03.2022 
25.03.2022 
3412/2022   03.11.2022  Dodatok č.1 k Zmluve o posk.služby  úprava cien  Brantner Gemer s.r.o. vid.priloha  zml34
 15.12.2022
 01.01.2023
 neurčitá
3512/2022   27.12.2022  Zmluva o združ.dod.elektriny  Dodávka elektriny  MET Slovakia, a.s. vid.priloha  zml35
 28.12.2022
 27.12.2022
 31.12.2024
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
29092021 22.09.2021 Nájomná zmluva Dočasný prenájom priestorov Mestskej tržnice Kultfeszt O.Z.

Fiľakovo

150,-
 zml29
24.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
30102021  04.10.2021 Rámcová zmluva o zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadov z obalov Zhromaždovanie, úprava a zhodnocovanie odpadov z obalov A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

0,00
 zml30
  06.10.2021 
 06.10.2021

 neurčitý

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti