Naše služby - Szolgáltatásaink

Prevádzkové služby - Üzemeltetési szolgáltatások

1. Správa pohrebísk v Mestskom cintoríne a cintorínske služby
    Városi Temető sírhelyeinek kezelése, temetői szolgáltatások
Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás
Jednotné miery hrobových miest - Egységes sírhely méretek
Nájomná zmluva hrobových miest (vzor) - Sirhely bérleti szerződés (minta)
Virtuálny cintorín, zoznam nájomcov - Virtuális temető, sírhelyek bérlői

2. Správa Mestského záhradníctva, sadové a parkové úpravy
    Városi Kertészet kezelése, virágkertészet, parkosítás
3. Správa Mestského športového areálu, športové podujatia
    Városi Sporttelep kezelése, sportrendezvények
4. Správa Mestského trhoviska, trhové služby
    Városi Piactér kezelése, piaci szolgáltatások
Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás
5. Správa Mini ZOO
    Mini ZOO kezelése

Technické služby - Műszaki szolgáltatások

1. Oprava a údržba siete verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
    Városi hangszórók és a közvilágítás hálózatának javítása, karbantartása
2. Zber, preprava zmesového a separovaného tuhého komunálneho odpadu
    Vegyes és szelektált szilárd települési hulladék gyűjtése, szállítása
Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu
Vegyes települési hulladékgyűjtés ütemterve
Kalendár separovaného zberu odpadov
A szelektív hulladékgyűjtés naptára
Zber odpadov podľa ulíc (zmesový, separovaný, kompostovateľny)
Hulladék gyűjtés utcák szerint (vegyes, szelektív, komposztálható)
Zber nebezpečného odpad - Veszélyes hulladék gyűjtés
3. Prevádzka zberného dvoru, triedenie a lisovanie odpadov 
    Gyűjtőudvar üzemeltetése, hulladék osztályozás és préselés

Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov - zberný dvor
A gyűjtőudvar üzemegység üzemeltetési rendtartása

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnotenie odpadov
Az újrahasznosítási üzemegység üzemeltetési rendtartása

4. Údržba a oprava miestnych komunikácií, cestnej a verejnej zelene
    Helyi utak és a közterületek zöldövezeteinek javítása, karbantartása
5. Údržba parkovacích miest, parkovacie služby
    Parkolók karbantartása, parkolási szolgáltatások

Pravidlá parkovania na vymedzenom území mesta Fiľakovo -
A parkolás szabályai Fülek város meghatározott területén

Vzorové parkovacie lístky - Parkolójegyminták

Predajné miesta park.lístkov - Parkolójegy árusítóhelyek

Online objednávka parkovacej karty -
Parkolókártya online megrendelése
6. Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách
    Közterületek berendezéseinek kezelése és karbantartása