Naše služby - Szolgáltatásaink

Prevádzkové služby - Üzemeltetési szolgáltatások

1. Správa pohrebísk v Mestskom cintoríne a cintorínske služby
    Városi Temető sírhelyeinek kezelése, temetői szolgáltatások

Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás

Jednotné miery hrobových miest - Egységes sírhely méretek

Nájomná zmluva hrobových miest (vzor) - Sirhely bérleti szerződés (minta)

2. Správa Mestského záhradníctva, sadové a parkové úpravy
    Városi Kertészet kezelése, virágkertészet, parkosítás
3. Správa Mestského športového areálu, športové podujatia
    Városi Sporttelep kezelése, sportrendezvények
4. Správa Mestského trhoviska, trhové služby
    Városi Piactér kezelése, piaci szolgáltatások

Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás

5. Správa Mini ZOO
    Mini ZOO kezelése

Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás

6. Správa verejných hygienických zariadení
    Nyilvános közegészségügyi létesítmény

Prevádzkový poriadok - Üzemeltetési rendtartás

Technické služby - Műszaki szolgáltatások

1. Oprava a údržba siete verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
    Városi hangszórók és a közvilágítás hálózatának javítása, karbantartása

2. Údržba a oprava miestnych komunikácií, cestnej a verejnej zelene
    Helyi utak és a közterületek zöldövezeteinek javítása, karbantartása

3. Údržba parkovacích miest, parkovacie služby
    Parkolók karbantartása, parkolási szolgáltatások


Pravidlá parkovania na vymedzenom území mesta Fiľakovo -
A parkolás szabályai Fülek város meghatározott területén


Vzorové parkovacie lístky - Parkolójegyminták


Predajné miesta park.lístkov - Parkolójegy árusítóhelyek


Online objednávka parkovacej karty -
Parkolókártya online megrendelése

4. Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách
    Közterületek berendezéseinek kezelése és karbantartása

Nakladanie s odpadmi - Hulladékkezelés

1. Poplatky za odpad - Hulladékdíj

Poplatky za odpad (Za čo sa platí poplatok?) - Hulladékdíj (Miért fizetünk hulladékdíjat?)

2.a Zber, preprava zmesového komunálneho odpadu
      Vegyes települési hulladék gyűjtése, szállítása

Potvrdenie o registrácií /reg.č. 48 018 18/- Igazolás a nyilvántartásba vételről /ny.t.szám 48 018 18/

 

2.b Zber, preprava separovaného komunálneho, stavebného a obalového odpadu
      Szelektált települési, építkezési és csomagolóanyag hulladék, gyűjtése, szállítása

Potvrdenie o registrácií /reg.č. 48 018 18/- Igazolás a nyilvántartásba vételről /ny.t.szám 48 018 18/

 

Kalendár separovaného zberu odpadov - A szelektív hulladékgyűjtés naptára

 

 Zber odpadov podľa ulíc (zmesový, separovaný, kompostovateľný)

 Hulladék gyűjtés utcák szerint (vegyes, szelektív, komposztálható)

 

 

2.c Zber nebezpečného odpadu, zhromažďovanie elektroodpadu
       Veszélyes hulladék gyűjtése, elektrohulladék átvétele-tárolása

Mobilný zber nebezpečného odpadu - Mobil veszélyes hulladék gyűjtés

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Határozat - veszélyes hulladék kezelés (átvétel, tárolás) engedélyezése

2.d Zber separovaných odpadov v zariadení na zber odpadov - zberný dvor
      Szelektív hulladék gyűjtés hulladékgyűjtő létesítményben - gyűjtőudvar

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na prevádzku zariadenia na zber odpadov
Határozat - hulladékgyűjtési létesítmény üzemeltetésének engedélyezése


Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov - zberný dvor
A hulladékgyűjtési létesítmény - gyűjtőudvar üzemeltetési rendtartása


2.e Zhodnocovanie separovaných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov
      Szelektív hulladék újrahasznosítása hulladék-újrahasznosító létesítményben

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Határozat - hulladék-újrahasznosítási létesítmény üzemeltetésének engedélyezése


Rozhodnutie - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Határozat - engedély hulladék-újrahasznosítási létesítmény üzemeltetési rendtartásának kiadására

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
A hulladék-újrahasznosító létesítmény üzemeltetési rendtartása

2.f Zneškodňov. odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov - inertná skládka
      Hulladék ártalmatlanítása ártalmatlanító létesítményben - inerthulladék lerakat

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
Határozat - hulladék-ártalmatlanítási létesítmény üzemeltetésének engedélyezése


Rozhodnutie - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneš.odpadov
Határozat - hulladék-ártalmatlanítás üzemeltetési rendtartása kiadásának engedélyezése


Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládka inert. odpadu
A hulladék-ártalmatlanítási üzemegység - inert hulladék lerakat üzemeltetési rendtartása

3. Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi vypracované za účelom
    nakladania s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a možného výskytu
    mimoriadných situácií.
    A lehetséges veszélyhelyzet elkerülése és a hulladéktörvénnyel összhangban
    történő hulladé
k kezelés érdekében kidolgozott baleset-megelőzési rendelkezések.

Opatrenia pre prípad havárie - Baleset-megelőzési rendelkezések

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti