Titulka - Címlap

»»»»»»»»Vítajte - Üdvözöljük - Wilkommen - Welcome««««««««

»»»»»»»»Vítajte - Üdvözöljük - Wilkommen - Welcome««««««««
 

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

 

Vítajte na stránke Verejnoprospešných služieb, Fiľakovo.

Verejnoprospešné služby, Fiľakovo, príspevková organizácia mesta bola zriadená Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove dňa 28. 5. 1992 za účelom zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb v tých oblastiach na území mesta, ktoré podľa zákonov a iných právnych predpisov sú povinnými verejnými úlohami mestskej samosprávy.


Üdvözöljük a Közhasznú Szolgáltatások, Fülek honlapján.

A Közhasznú Szolgáltatások, Fülek, a város dotációs szervezetete a Füleki Képviselőtestület által, 1992. 5. 28-án, olyan céllal alapított szervezet, hogy a város területén közhasznú szolgáltatásokat biztosítson minden olyan területen, ahol törvény vagy egyéb jogszabály az önkormányzatnak kötelező közfeladatként határozza meg.