Zml._hroby-2023-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
051104  03.01.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Zoltán Pálmay 58,40  nz001 
22.05.2023 
22.05.2023 
12.03.2033 
160502  18.01.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Alica Hanzlíková 58,40 

 

nz002

   
22.05.2023 
22.05.2023 
06.02.2033 
171201  23.01.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Okrosová 56,10  nz003 
22.05.2023 
22.05.2023 
23.01.2033 
171202   02.02.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert Danyi 73,90  nz004 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.02.2033 
171203   16.02.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gabriela Machalová 42,80  nz005 
22.05.2023 
22.05.2023 
16.02.2033 
990421  20.02.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Mária Fazekašová 30,90  nz006
22.05.2023 
22.05.2023 
20.02.2033 
171204   28.02.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Mária Majorošová 56,10  nz007 
22.05.2023 
22.05.2023 
28.02.2033 
012006   02.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Silvia Horváthová 42,80  nz008 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.03.2033 
171301   03.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Malvína Botošová 56,10  nz009 
22.05.2023 
22.05.2023 
03.03.2033 
990422  06.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Vojtech Danyi 30,90  nz010 
22.05.2023 
22.05.2023 
06.03.2033 
022805   15.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Viera Mižerová 58,40  nz011 
22.05.2023 
22.05.2023 
20.05.2033 
024415  15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Viera Mižerová 42,80  nz012 
22.05.2023 
22.05.2023 
20.05.2033 
050511  15.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Gizela Vasová 58,40  nz013 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.04.2033 
080108  15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Kristína Halásziová 58,40  nz014 
22.05.2023 
22.05.2023 
26.06.2023 
090603  15.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Marian Somora 58,40  nz015 
22.05.2023 
22.05.2023 
10.04.2033 
160601   15.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Miguelová 58,40  nz016 
22.05.2023 
22.05.2023 
14.04.2033 
160603   15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Magdaléna Kovácsová 56,10  nz017 
22.05.2023 
22.05.2023 
11.06.2033 
021205  30.03.2023    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Klára Kaličiaková 42,80  nz018 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.03.2033 
021411  30.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Klára Kaličiaková 58,40  nz019 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.03.2033 
171303   06.04.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Ladislav Kovács 71,70  nz020 
22.05.2023 
22.05.2023 
06.04.2033 
024617  17.04.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Dorottya Diósy 42,80  nz021 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
180101  17.04.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Katarína Kovácsová 56,10  nz022 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
180102   17.04.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Katarína Kovácsová 56,10  nz023 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.