Zml._hroby-2023-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
051104  03.01.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Zoltán Pálmay 58,40  nz001 
22.05.2023 
22.05.2023 
12.03.2033 
160502  18.01.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Alica Hanzlíková 58,40 

 

nz002

   
22.05.2023 
22.05.2023 
06.02.2033 
171201  23.01.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Okrosová 56,10  nz003 
22.05.2023 
22.05.2023 
23.01.2033 
171202   02.02.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert Danyi 73,90  nz004 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.02.2033 
171203   16.02.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gabriela Machalová 42,80  nz005 
22.05.2023 
22.05.2023 
16.02.2033 
990421  20.02.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Mária Fazekašová 30,90  nz006
22.05.2023 
22.05.2023 
20.02.2033 
171204   28.02.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Mária Majorošová 56,10  nz007 
22.05.2023 
22.05.2023 
28.02.2033 
012006   02.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Silvia Horváthová 42,80  nz008 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.03.2033 
171301   03.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Malvína Botošová 56,10  nz009 
22.05.2023 
22.05.2023 
03.03.2033 
990422  06.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Vojtech Danyi 30,90  nz010 
22.05.2023 
22.05.2023 
06.03.2033 
022805   15.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Viera Mižerová 58,40  nz011 
22.05.2023 
22.05.2023 
20.05.2033 
024415  15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Viera Mižerová 42,80  nz012 
22.05.2023 
22.05.2023 
20.05.2033 
050511  15.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Gizela Vasová 58,40  nz013 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.04.2033 
080108  15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Kristína Halásziová 58,40  nz014 
22.05.2023 
22.05.2023 
26.06.2023 
090603  15.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Marian Somora 58,40  nz015 
22.05.2023 
22.05.2023 
10.04.2033 
160601   15.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Miguelová 58,40  nz016 
22.05.2023 
22.05.2023 
14.04.2033 
160603   15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Magdaléna Kovácsová 56,10  nz017 
22.05.2023 
22.05.2023 
11.06.2033 
021205  30.03.2023    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Klára Kaličiaková 42,80  nz018 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.03.2033 
021411  30.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Klára Kaličiaková 58,40  nz019 
22.05.2023 
22.05.2023 
30.03.2033 
171303   06.04.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Ladislav Kovács 71,70  nz020 
22.05.2023 
22.05.2023 
06.04.2033 
024617  17.04.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Dorottya Diósy 42,80  nz021 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
180101  17.04.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Katarína Kovácsová 56,10  nz022 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
180102   17.04.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Katarína Kovácsová 56,10  nz023 
22.05.2023 
22.05.2023 
17.04.2033 
013204   15.03.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Csaba Tóth 58,40  nz024
06.10.2023 
07.10.2023 
16.05.2033 
160505  15.03.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Frederika Lázárová 42,80  nz025
06.10.2023 
07.05.2023 
07.05.2033 
171302  23.03.2023    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Źaneta Ráczová 56,10  nz026
06.10.2023 
07.10.2023 
23.03.2033 
990210  02.05.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Žofia Bollová 30,90  nz027
06.10.2023 
07.10.2023 
02.05.2033 
023018  05.05.2023    Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Lívia Štefančíková 58,40  nz028
06.10.2023 
07.10.2023 
07.07.2033 
150109   05.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva Simonová 58,40  nz029
06.10.2023 
07.10.2023 
17.07.2033 
160606  05.05.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária Bariová 42,80  nz030
06.10.2023 
07.10.2023 
24.07.2033 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
012302   09.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Ester Molnárová 58,40  nz031
06.10.2023
 07.10.2023 
04.09.2033
050806   09.05.2023  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  štefan Víg 58,40  nz032
06.10.2023. 
07.10.2023 
17.09.2033 
080216  09.05.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Lažíková 42,80  nz033
06.10.2023 
07.10.2023 
14.09.2033 
160508  09.05.2023    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana Strýčeková 58,40  nz034
06.10.2023 
07.10.2023 
12.08.2033 
160701   09.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ľudovít Šimonides, JUDr. 58,40  nz035
06.10.2023 
07.10.2023 
17.09.2033 
160702   09.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Margita Visnyaiová 42,80  nz036
06.10.2023 
07.10.2023 
13.08.2033 
081109   15.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Ildikó Tóthová 58,40  nz037
06.10.2023 
07.10.2023 
14.08.2033 
160604   16.05.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Eva Pusztaiová 42,80  nz038
06.10.2023 
07.10.2023 
06.07.2033 
990423  19.06.2023    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Katarína Bojtošová 30,90  nz039
06.10.2023 
07.10.2023 
19.06.2033 
180103  27.06.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta Bošňáková 56,10  nz040
06.10.2023 
07.10.2023 
27.06.2033 
015402   04.07.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Renáta Urbančoková 42,80  nz041
06.10.2023 
07.10.2023 
04.07.2033 
015403   04.07.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Renáta Urbančoková 58,40  nz042
06.10.2023 
07.10.2023 
04.07.2033 
180104  12.07.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Božena Ivaničová 56,10  nz043
06.10.2023 
07.10.2023 
12.07.2033 
021507  13.07.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Erika Lukáčová 42,80  nz044
06.10.2023 
07.10.2023 
23.10.2033 
021508  13.07.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Erika Lukáčová 58,40  nz045
06.10.2023 
07.10.2023 
23.10.2033 
990501  20.07.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Norbert Kelemen 30,90  nz046
06.10.2023 
07.10.2023 
20.07.2033 
990502   26.07.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Zuzana Zagyiová 30,90  nz047
06.10.2023 
07.10.2023 
26.07.2033 
180105   31.07.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gyongyike Botošová 56,10  nz048
06.10.2023 
07.10.2023 
31.07.2033 
180106  08.08.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Vojtech Oláh 56,10  nz049
06.10.2023 
07.10.2023 
08.08.2033 
013001   09.08.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Dana Reimanová 42,80  nz050
06.10.2023 
07.10.2023 
05.10.2033 
020904   09.08.2023  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Ľudovít Pál 58,40  nz051
06.10.2023 
07.10.2023 
15.10.2033 
025533  09.08.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Dušan Pisár 35,60  nz052
06.10.2023 
07.10.2023 
13.11.2033 
040407   09.08.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Erika Kozáková 42,80  nz053
06.10.2023 
07.10.2023 
27.11.2033 
150108   09.08.2023  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Milan Balag 42,80  nz054
06.10.2023 
07.10.2023 
31.10.2033 
990503  09.08.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Agnesa Gyetvaiová 30,90  nz055
06.10.2023 
07.10.2023 
09.08.2033 
150111   10.08.2023   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Ján Balázs 42,80  nz056
06.10.2023 
07.10.2023 
29.12.2033 
011803   17.08.2023  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Atila Szabó 58,40  nz057
06.10.2023 
07.10.2023 
23.10.2033 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2023-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
      Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta        
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
      Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti