Zml._hroby-2021-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2021-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
023211 01.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Slosiarová
42,80 nz001
 01.01.2021
 01.01.2021
 01.01.2031
027001 01.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Edita
Foszlányiová
35,60 nz002
 01.01.2021
 01.01.2021
 01.01.2031
027003 01.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 František
Tóth
42,80 nz003
 01.01.2021
 01.01.2021
 01.01.2031
040308 01.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Agnesa
Komorová
58,40 nz004
 01.01.2021
 01.01.2021
 01.01.2031
990223 05.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Peter
Albert
30,90 nz005
 05.01.2021
 05.01.2021
 05.01.2031
160803
A
11.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Pavol
Bari
56,10 nz006
 11.01.2021
 11.01.2021
 11.01.2031
160803
B
 11.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Kristína
Číková
56,10 nz007
 11.01.2021
 11.01.2021
 11.01.2031
990301 12.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Bodnárová
30,90 nz008
 12.01.2021
 12.01.2021
 12.01.2031
990302 12.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Andrea
Pribišanová
30,90 nz009
 12.01.2021
 12.01.2021
 12.01.2031
990303 12.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ľudovít
Mag
30,90 nz010
 12.01.2021
 12.01.2021
 12.01.2031
990304  12.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 László
Fehér, Mgr.
30,90 nz011
 12.01.2021
 12.01.2021
 12.01.2031
041313 26.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Judita
Gubalová
 58,40  nz012
 26.01.2021
 17.04.2021
 17.04.2031
140909 26.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Júlia
Svidráňová
 42,80 nz013
 26.01.2021
 22.04.2021
 22.04.2031
141005 26.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
Golian, Mgr.
42,80 nz014
 26.01.2021
 16.04.2021
 16.04.2031
141006 26.01.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Dušan
Cerovský
58,40 nz015
 26.01.2021
 25.04.2021
 25.04.2031
170708  02.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Lázárová
58,40 nz016
 02.02.2021
 02.02.2021
 02.02.2031
010902 09.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magdaléna
Kováčová
42,80 nz017
 09.02.2021
 09.02.2021
 09.02.2031
030226
B
 09.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gejza
Várady
42,80 nz018
 09.02.2021
 09.02.2021
 09.02.2031
990224 13.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Klaudio
Botoš
30,90 nz019
 13.02.2021
 13.02.2021
 13.02.2031
990305 15.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Michal
Bodor
 30,90 nz020
 15.02.2021
 15.02.2021
 15.02.2031
021105 22.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
Torpiš
58,40 nz021
 22.02.2021
 24.05.2021
 24.05.2031
023703 22.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 János
Bratyinka
58,40 nz022
 22.02.2021
 02.05.2021
 02.05.2031
061203 22.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Miroslav
Balog
42,80 nz023
 22.02.2021
 12.05.2021
 12.05.2031
170710 23.02.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Viktória
Helwith
 56,10 nz024
 23.02.2021
 23.02.2021
 23.02.2031
990306 02.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Kristína
Priatková
30,90 nz025
 02.03.2021
 02.03.2021
 02.03.2031
030226
C
 09.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriel
Ocsko
42,80 nz026
 09.03.2021
 09.03.2021
 09.03.2031
990307 15.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vojtech
Koronczi, Ing.
30,90 nz027
 15.03.2021
 15.03.2021
 15.03.2031
010602 17.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
Alžbeta
Hanzlíková
42,80  nz028
 17.03.2021
 24.06.2021
 24.06.2031
022205 17.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
Takáč
58,40 nz029
 17.03.2021
 21.04.2021
 21.04.2031
140910 17.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Agnesa
Janušeková
42,80 nz030
 17.03.2021
 18.06.2021
 18.06.2031

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2021-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
141201 17.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
Micsuda
58,40 nz031
 17.03.2021
 15.06.2021
 15.06.2031
170801 29.03.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Xénia
Hanulová
56,10 nz032
 29.03.2021
 29.03.2021
 29.03.2031
170802 06.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Martin
Sajvald
56,10 nz033
 06.04.2021
 06.04.2021
 06.04.2031
170709  07.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Michal
Golian
58,40 nz034
 07.04.2021
 07.04.2021
 07.04.2031
170803  07.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 František
Balázs

71,70 nz035
 07.04.2021
 07.04.2021
 07.04.2031
990308 07.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Monika
Demoková
30,90 nz036
 07.04.2021
 07.04.2021
 07.04.2031
170804 08.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
Kukučka
71,70 nz037
 08.04.2021
 08.04.2021
 08.04.2031
990309 12.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Iveta
Atlas
30,90 nz038
 12.04.2021
12.04.2021
 12.04.2031
990310 19.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
Vágó
30,90 nz039
 19.04.2021
 19.04.2021
 09.04.2031
011902  20.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magdaléna
Albertová
42,80 nz040
 20.04.2021
 29.07.2021
 29.07.2031
090913 20.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vladimír
Vilhan
58,40 nz041
 20.04.2021
 08.07.2021
 08.07.2031
040911 20.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Melinda
Riečanová
 42,80 nz042
 20.04.2021
 04.07.2021
 04.07.2021
140912  20.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ružena
Hrdinová
42,80 nz043
 20.04.2021
 15.07.2021
 15.07.2031
990311 22.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zoltán
Suppen
30,90 nz044
 22.04.2021
 22.04.2021
 22.04.2031
990312  22.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
Agócs
30,90 nz045
 22.04.2021
 22.04.2021
 22.04.2031
990313 22.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Juliana
Šimonová
30,90 nz046
 22.04.2021
 22.04.2021
 22.04.2031
170805 23.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Belovecová
42,80 nz047
 23.04.2021
 23.04.2021
 23.04.2031
 990314 28.04.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
Fungáč
30,90 nz048
 28.04.2021
 28.04.2021
 28.04.2031
170806 05.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriel
Bari
56,10 nz049
 05.05.2021
 05.05.2021
 05.05.2031
049A02 18.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Beáta
Kulichová
35,60 nz050
18.05.2021
 09.08.2021
 09.08.2031
026106 18.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Vitézová
42,80 nz051
 18.05.2021
 03.08.2021
 03.08.2031
041212 18.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zoltán
Kovács
58,40 nz052
 18.05.2021
 26.08.2021
 26.08.2031
060205 18.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Júlia
Juhászová
58,40 nz053
 18.05.2021
 05.08.2021
 05.08.2031
110603  18.05.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
Nôtová
 58,40  nz054
 18.05.2021
 06.08.2021
 06.08.2031
040913 07.06.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Matúš
Kubaliak
58,40 nz055
 07.06.2021
 23.09.2021
 23.09.2031
160307 07.06.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Norbert
Putnoky
58,40 nz056
 07.06.2021
 07.09.2021
 07.09.2031
160309  07.06.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Urbančoková
73,90 nz057
 07.06.2021
 23.09.2021
 23.09.2031
990315 14.06.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriela
Balogová
30,90 nz058
 14.06.2021
 14.06.2021
 14.06.2031
170807  01.07.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zuzana
Farkašová
71,70 nz059
 01.07.2021
 01.07.2021
 01.07.2031
990316  28.07.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
Karáseková
30,90 nz060
 28.07.2021
 28.07.2021
 28.07.2031

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2021-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
 990317  28.07.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erika
Šebestyénová
30,90 nz061
 28.07.2021
 28.07.2021
 28.07.2031
030402 12.08.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Margita
Fehérová
73,90 nz062
 12.08.2021
 12.11.2021
 12.11.2031
141301 12.08.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elena
Péterová
58,40 nz063
 12.08.2021
 22.11.2021
 22.11.2021
170809 18.08.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Lujza
Bohóová
42,80 nz064
 18.08.2021
 18.08.2021
 18.08.2031
170901 25.08.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ivana
Libiaková
71,70 nz065
 25.08.2021
 25.08.2021
 25.08.2031
170810 07.09.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Tóthová
 56,10 nz066
 07.09.2021
 07.09.2021
 07.09.2031
141107 08.09.2021  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
Mag
42,80 nz067
 08.09.2021
 12.12.2021
 12.12.2031
080903 09.03.2018  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Katarína 
 Sekerešová
52,40 nz068
 12.11.2021
 13.11.2021
 28.04.2028
110206 15.07.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  András
 Varga
52,40 nz069
 12.11.2021
 13.11.2021
 02.08.2031
060602  01.08.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta

 Marta
 Barnová

52,40 nz070
 12.11.2021
 13.11.2021
 01.08.2030
110111 06.09.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Egyud
52,40 nz071
 12.11.2021
 13.11.2021
 06.09.2030
015405  21.09.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alexander
 Bari
 38,30 nz072
 12.11.2021
 13.11.2021
 07.12.2030
160211 21.09.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alxander
 Okros
 38,30 nz073
 12.11.2021
 13.11.2021
 28.12.2030
027002 01.01.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Vojtech
 Novodomský, Ing.
35,60 nz074
 12.11.2021
 13.11.2021
 01.01.2031
080310  21.05.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Juraj
 Góts
58,40 nz075
 12.11.2021
 13.11.2021
 21.05.2031
141202 10.07.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marta
 Sanislová
58,40 nz076
 12.11.2021
 13.11.2021
 10.07.2031
160312 08.09.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Demeová
42,80 nz077
 12.11.2021
 13.11.2021
 31.12.2031
020806 16.09.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jana
 Kečkéšová
54,40 nz078
 12.11.2021
 13.11.2021
 16.05.2031
990318 20.10.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marta
 Blašková
30,90 nz079
 12.11.2021
 13.11.2021
 20.10.2031
130606 03.11.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Póbišová
 58,40 nz080
 12.11.2021
 13.11.2021
 27.12.2031
111009  05.11.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  ALžbeta
 Karáseková
58,40 nz081
 12.11.2021
 13.11.2021
 31.12.2031
990319 09.11.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
 Keková
30,90 nz082
 12.11.2021
 13.11.2021
 09.11.2031
024622  26.5.2016   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Ján Csépe  52,40  nz083 
28.12.2021 
28.12.2021 
26.5.2026 
151609   22.4.2020  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta   Jarmila Csonková                       56,10  nz084 
28.12.2021 
28.12.2021 
22.4.2030 
090516   2.8.2020  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Agnesa Lauková  52,40  nz085 
28.12.2021 
28.12.2021 
2.8.2030 
025536  18.8.2020   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Roman Bari  38,30  nz086 
28.12.2021 
28.12.2021 
18.8.2030 
030104   2.7.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Anton Pál  58,40  nz087 
28.12.2021 
28.12.2021 
2.7.2031 
022102   2.8.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Mária Budaiová  42,80  nz088 
28.12.2021 
28.12.2021 
2.8.2031 
170808   9.8.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Henrik Buzás - Hábel  71,70  nz089 
28.12.2021 
28.12.2021 
9.8.2031 
160311  12.8.2021   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Ružena Hrdinová  58,40  nz090 
28.12.2021 
28.12.2021 
12.8.2031 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2021-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
160310  12.8.2021   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Pavel Vilhan 42,80  nz091 
28.12.2021 
28.12.2021 
12.8.2031 
016002  8.9.2021   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Viliam Vitéz  87,20  nz092 
28.12.2021 
28.12.2021 
 8.9.2031
990320   23.11.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Zoltán Illéš  30,90  nz093 
28.12.2021 
28.12.2021 
23.11.2031 
990321  29.11.2021   Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Denisa Verebélyi  30,90  nz094 
28.12.2021 
28.12.2021 
29.11.2031 
990323   3.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Ladislav Visnya  30,90  nz095 
28.12.2021 
28.12.2021 
3.12.2031 
990322  3.12.2021   Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Martina Beňová  30,90  nz096 
28.12.2021 
28.12.2021 
3.12.2031 
021712   15.12.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Gabriel Tóth  58,40  nz097 
28.12.2021 
28.12.2021 
15.12.2031 
021210  15.12.2021   Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Gabriel Tóth  42,80  nz098 
28.12.2021 
28.12.2021 
15.12.2031 
024008   15.12.2021  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Štefan Szoke  58,40  nz099 
 28.12.2021
28.12.2021 
15.12.2031 
160313  15.12.2021   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Monika Danková 42,80  nz100 
28.12.2021 
28.12.2021 
15.12.2031 
160416   15.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magdaléna Magová 42,80  nz101 
28.12.2021 
28.12.2021 
15.12.2031 
170904   20.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor Botoš 56,10  nz102 
28.12.2021 
28.12.2021 
20.12.2031 
170905   21.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor Bari 71,70  nz103 
28.12.2021 
28.12.2021 
21.12.2031 
170906   28.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Csaba Balázs, Mgr. 56,10   nz104
28.12.2021 
28.12.2021 
28.12.2031 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti