Zml._hroby-2020-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2020-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
030222   01.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vojtech
 Danyi
38,30  nz001 
 01.01.2020
 01.01.2020
 01.01.2030
110308  01.01.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Barbora
 Oberreiterová
52,40  nz002 
 01.01.2020
 01.01.2020
 01.01.2030
024930   03.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Feketeová
52,40  nz003 
 03.01.2020
 03.01.2020
 03.01.2030
110309   08.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Juraj
 Paleček
52,40  nz004 
 08.01.2020
 08.01.2020
 08.01.2030
010403   09.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Emília
 Magová
52,40  nz005 
 09.01.2020
 09.01.2020
 09.01.2030
151605   12.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Medgyesiová
38,30   nz006
 12.01.2020
 12.01.2020
 12.01.2030
110508  27.01.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Lýdia
 Vargová
38,30  nz007 
 27.01.2020
 31.01.2020
 30.01.2030
140709  27.01.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
 Sihelský
52,40  nz008 
 27.01.2020
 30.01.2020
 30.01.2030
023405   29.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anton
Rovňan
38,30  nz009 
 29.01.2020
 03.02.2020
 03.02.2030
080215   29.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Mizserová
52,40  nz010 
 29.01.2020
 23.02.2020
 23.02.2030
110207   29.01.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Bozová
38,30  nz011 
 29.01.2020
 03.02.2020
 03.02.2030
016005  03.02.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Juhász
38,30  nz012 
 03.02.2020
 04.03.2020
 04.03.2030
021813  03.02.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Viliam
 Mag
52,40  nz013 
 03.02.2020
 25.03.2020
 25.03.2030
080313   03.02.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Róbert
 Gál, RNDr.
52,40   nz014
 03.02.2020
 27.03.2020
 27.03.2030
090501   03.02.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Mázik
52,40  nz015 
 03.02.2020
 04.03.2020
 04.03.2030
080111   05.02.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Valková
52,40  nz016 
 05.02.2020
 17.02.2020
 17.02.2030
990219  13.02.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Martinelli
27,50  nz017 
 13.02.2020
 13.02.2020
 13.02.2030
110911B   27.02.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Kovács
38,30  nz018 
 27.02.2020
 01.03.2020
 01.03.2030
170605  02.03.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Edita
 Danyiová
50,50  nz019 
 02.03.2020
 02.03.2020
 02.03.2030
170606   23.03.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Denisa
 Hangoniová
38,30  nz020 
 23.03.2020
 23.03.2020
 23.03.2030
012903   24.03.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Melinda
 Hajtingerová
38,30  nz021 
 24.03.2020
 29.04.2020
 29.04.2030
024513   24.03.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
  Judit
  Demecs
52,40  nz022 
 24.03.2020
 05.04.2020
 05.04.2030
030403   24.03.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Emília
 Bystroňová
38,30  nz023 
 24.03.2020
 16.04.2020
 16.04.2030
040607   24.03.2020  Zmlva
o nájme
  Prenájom hrobového miesta  Milan
 Kenický
52,40   nz024
 24.03.2020
 11.04.2020
 11.04.2030
040703   24.03.2020  Zmlva
o nájme
  Prenájom hrobového miesta  Augustín
 Hámori
31,70  nz025 
 24.03.2020
 27.04.2020
 27.04.2030
100204  24.03.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Eva
 Koroncziová
38,30  nz026 
 24.03.2020
 16.04.2020
 16.04.2030
110614  24.03.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Katarína
 Kókayová
52,40  nz027 
 24.03.2020
 22.04.2020
 22.04.2030
120613  24.03.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Labošová
38,30  nz028 
 24.03.2020
 26.04.2020
 26.04.2030
140802   24.03.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Emília
 Golianová
52,40   nz029
 24.03.2020
 24.04.2020
 24.02.2030
170607  31.03.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Martinský
64,60  nz030 
 31.03.2020
 31.03.2020
 31.03.2030

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2020-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
170608   03.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Iveta
 Martinská
64,60  nz031 
 03.04.2020
 03.04.2020
 03.04.2030
170609  08.04.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Hermína
 Bariová
50,50  nz032 
 08.04.2020
 08.04.2020
 08.04.2030
151609  22.04.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jarmila
 Csonková
56,10   nz033
 22.04.2020
 22.04.2020
 22.04.2030
061801   30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Vágó
52,40  nz034 
 30.04.2020
 23.05.2020
 23.05.2030
081607   30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rozália
 Botošová
52,40  nz035 
 30.04.2020
 20.05.2020
 20.05.2030
090113   30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Krivánszky
52,40  nz036 
 30.04.2020
 20.05.2020
 20.05.2030
110107   30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Páleníková
52,40  nz037 
 30.04.2020
 03.05.2020
 03.05.2030
140801  30.04.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Egyudová
52,40  nz038
 30.04.2020
 10.05.2020
 10.05.2030
140803  30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Klára
 Tóthová
38,30 nz039
 30.04.2020
 10.05.2020
 10.05.2030
140901  30.04.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elena
 Gaberová
38,30 nz040
 30.04.2020
 17.05.2020
 17.05.2030
151610  04.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Botoš
50,50 nz041
 04.05.2020
 04.05.2020
 04.05.2030
151611 04.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Lídia
 Mezei
50,50 nz042
 04.05.2020
 04.05.2020
 04.05.2030
151612 04.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Botos
50,50 nz043
 04.05.2020
 04.05.2020
 04.05.2030
160201 04.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mikuláš
 Šimčuv
52,40 nz044
 04.05.2020
 15.05.2020
 15.05.2030
160201  04.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rudolf
 Varga
38,30  nz045
 04.05.2020
 19.05.2020
 19.05.2030
030225B  06.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 František
 German
38,30 nz046
 06.05.2020
 06.05.2020
 06.05.2030
170610 11.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ondrej
 Marček
52,40  nz047
 11.05.2020
 11.05.2020
 11.05.2030
170611 11.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Budáčová
38,30 nz048
 11.05.2020
 11.05.2020
 11.05.2030
170612 11.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Budáčová
52,40 nz049
 11.05.2020
 11.05.2020
 11.05.2030
024012  19.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Fungáč
52,40 nz050
 19.05.2020
 28.06.2020
 28.06.2030
050304 20.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Toreová
52,40  nz051
 20.05.2020
 05.06.2020
 05.06.2030
060108  20.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jolana
 Langsteinová
52,40 nz052
 20.05.2020
 14.06.2020
 14.06.2030
090612  20.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Spodniaková
52,40 nz053
 20.05.2020
 25.06.2020
 25.06.2030
140804 20.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
 hrobového miesta
 Július
 Váradi
52,40 nz054
 20.05.2020
 04.06.2020
 04.06.2030
990220 27.05.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Pavel
 Fazekaš
27,50 nz055
 27.05.2020
 27.05.2020
 27.05.2030
990221 02.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Ladislav
 Végh
27,50 nz056
 02.06.2020
 02.06.2020
 02.06.2030
100404 08.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Sváčiková
52,40 nz057
 08.06.2020
 13.04.2020
 13.04.2030
120609 08.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Helena
 Majorošová
38,30 nz058
 08.06.2020
 08.06.2020
 08.06.2030
041210  15.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Znám
38,30 nz059
 15.06.2020
 27.07.2020
 27.07.2030
060309 15.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Ján
 Káloši
52,40 nz060
 15.06.2020
 15.07.2020
 15.07.2030

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2020-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
080112   15.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Kamenský
52,40  nz061 
 15.06.2020
 16.09.2020
 16.09.2030
100406   15.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ľubomíra
 Čerpáková
52,40  nz062 
 15.06.2020
 25.07.2020
 25.07.2030
160204   15.06.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Norbert
 Kluka
52,40  nz063 
 15.06.2020
 07.07.2020
 07.07.2030
160205  15.06.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Koóšová
38,30  nz064 
 15.06.2020
 12.07.2020
 12.07.2030
024013   15.07.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
 Hriň
38,30  nz065 
 15.07.2020
 17.08.2020
 17.08.2030
060201  15.07.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Judita
 Balážová
52,40  nz066 
 15.07.2020
 02.08.2020
 02.08.2030
061702  15.07.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 František
 Bálint
52,40  nz067 
 15.07.2020
 02.08.2020
 02.08.2030
091203   15.07.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Margita
Botošová
66,40  nz068 
 15.07.2020
 27.08.2020
 27.08.2030
080207  22.07.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zuzana
 Balážová
38,30  nz069 
 22.07.2020
 22.07.2020
 22.07.2030
140904   31.07.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Renáta
 Vargová
38,30  nz070 
 31.07.2020
 31.07.2020
 31.07.2030
170701   31.07.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Botošová
64,60  nz071 
 31.07.2020
 31.07.2020
 31.07.2030
990222   10.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Roman
 Sojka
27,50  nz072 
 10.08.2020
 10.08.2020
 10.08.2030
021005  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jarmila
 Hanisková
38,30  nz073 
 11.08.2020
 03.09.2020
 03.09.2030
021006  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jarmila
 Hanisková
52,40  nz074 
 11.08.2020
 03.09.2020
 03.09.2030
021612  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zita
 Bisztrická, JUDr.
52,40  nz075 
 11.08.2020
 10.09.2020
 10.09.2030
022708  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Karol
 Mokoš
38,30  nz076 
 11.08.2020
 20.09.2020
 20.09.2030
024213   11.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Zupko
52,40  nz077 
 11.08.2020
 25.09.2020
 25.09.2030
060609   11.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
ml.Demok
38,30  nz078 
 11.08.2020
 19.09.2020
 19.09.2030
060910  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Gáspár, Ing.
52,40  nz079 
 11.08.2020
 17.09.2020
 17.09.2030
080514  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Molnárová
38,30  nz080 
 11.08.2020
 11.08.2020
 11.08.2030
090212   11.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erika
 Šimonová
52,40  nz081 
 11.08.2020
 06.09.2020
06.09.2030 
100207  11.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tomáš
 Lauro
52,40  nz082 
 11.08.2020
 03.09.2020
 03.09.2030
110708   11.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marta
 Somoskoiová
52,40  nz083 
 11.08.2020
 09.09.2020
 09.09.2030
110806   11.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Mária
 Kisová 
 38,30 nz084 
 11.08.2020
 16.09.2020
 16.09.2030
080910  12.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesa  Jozef
 Kaczara 
52,40  nz085 
 12.08.2020
 12.08.2020
 12.08.2030
022104   13.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Anna
 Kómárová
52,40  nz086 
 13.08.2020
 05.10.2020
 05.10.2030
040901  13.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Ladislav
 Jakab 
38,30  nz087 
 13.08.2020
 06.10.2020
 06.10.2030
110809   13.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Molnárová 
52,40  nz088 
 13.08.2020
 30.10.2020
 30.10.2030
011407   18.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Mária
 Ferencová
38,30  nz089 
 18.08.2020
 02.11.2020
 02.11.2030
020501  18.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Pavel
 Szikora
52,40  nz090 
 18.08.2020
 02.11.2020
 02.11.2030

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2020-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
020704   18.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 István
 Balázs
66,40  nz091 
 18.08.2020
 03.11.2020
 03.11.2030
025536   18.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Roman
 Bari
38,30  nz092 
 18.08.2020
 10.11.2020
 10.11.2030
030504  18.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ida
 Hanederová
52,40  nz093 
 18.08.2020
 05.11.2020
 05.11.2030
081404   18.08.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Mihályová
52,40  nz094 
 18.08.2020
 19.11.2020
 19.11.2020
110205  18.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Hanzlíková
52,40  nz095 
 18.08.2020
 04.11.2020
 04.11.2030
110707  18.08.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Janka
 Havranová
52,40  nz096 
 18.08.2020
 20.11.2020
 20.11.2030
021003   03.09.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jarmila
 Hanisková
38,30  nz097 
 03.09.2020
 06.09.2020
 06.09.2030
170702   07.09.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Nilianová
38,30  nz098 
 07.09.2020
 07.09.2020
 07.09.2030
080201   21.09.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Bódiová
52,40  nz099 
 21.09.2020
 03.12.2020
 03.12.2030
110108   21.09.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Kovácsová
38,30  nz100 
 21.09.2020
 27.12.2020
 27.12.2030
120411   21.09.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zsolt
 Bari
38,30   nz101
 21.09.2020
 31.12.2020
 31.12.2030
170703  21.09.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Péter
64,60  nz102 
 21.09.2020
 21.09.2020
 21.09.2030
170704  21.09.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Gyorgy
50,50  nz103 
 21.09.2020
 21.09.2020
 21.09.2030
040211  13.10.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magda
 Kardošová
52,40  nz104 
 13.10.2020
 01.11.2020
 01.11.2030
120512   13.10.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Judita
 Csurgaiová
38,30  nz105 
 13.10.2020
 31.12.2020
 31.12.2030
170705   02.11.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Bianka
 Bohóová
52,40  nz106 
 02.11.2020
 02.11.2020
 02.11.2030
011601   10.11.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Priška
 Bertová
52,40  nz107 
 10.11.2020
 21.01.2021
 21.01.2031
110713  10.11.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Molnár
52,40  nz108 
 10.11.2020
 02.01.2021
 02.01.2031
060610   25.11.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
 Póczošová
52,40  nz109 
 25.11.2020
 09.02.2021
 09.02.2031
141004  25.11.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
 Slančíková
52,40  nz110 
 25.11.2020
 06.03.2021
 06.03.2031
013504   30.11.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rozália
 Kováčová
38,30   nz111
 30.11.2020
 09.02.2021
 09.02.2031
110106  05.12.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 István
 Mázik, PhDr.
52,40  nz112 
 05.12.2020
 05.12.2020
 05.12.2030
170706   07.12.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Koreňová
50,50  nz113 
 07.12.2020
 07.12.2020
 07.12.2030
021308   14.12.2020  Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta Alexander
 Bóna 
38,30  nz114 
 14.12.2020
 14.12.2020
 14.12.2030
170707  22.12.2020   Zmlva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Aladár
 Pustai
50,50  nz115 
 22.12.2020
 22.12.2020
 22.12.2030
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti