Zml._hroby-2019-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
014804 01.01.2019  Zmluva o
 nájme
 Prenájom hrobového miesta  Rudolf
 Schneider
52,40 nz001
 01.01.2019
 01.01.2019
01.01.2029
022916  01.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Anna
 Bariaková
52,40  nz002
 01.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
030513 01.01.2019  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Zuzana
 Bakanová
52,40 nz003
 01.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
041011 01.01.2019  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Malvína
 Bánošová
52,40 nz004
 01.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
061404 01.01.2019  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Vojtech 
 Póczos
38,30

nz005

 01.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
081002 01.01.2019  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Malvína
 Bánošová
38,30 nz006
 01.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
061001 02.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Erika 
 Kleibanová
38,30 nz007
 02.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
110513 02.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ladislav
 Keka
52,40 nz008
 02.01.2019
 02.01.2019
 02.01.2029
120410  02.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Karol
 Oláh
52,40 nz009
 02.01.2019
 01.01.2019
 01.01.2029
140410  02.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Attila
 Farkaš
52,40 nz010
 02.01.2019
 02.01.2019
 02.01.2029
150710  02.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Katarína
 Váradiová
38,30 nz011
 02.01.2019
 02.01.2019
 02.01.2029
060911 05.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert
 Mács
52,40 nz012
 05.01.2019
 05.01.2019
 05.01.2029
990209  10.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Norbert
 Mag
27,50 nz013
 10.01.2019
 10.01.2019
 10.01.2029
140503 11.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gabriela
 Ballová
52,40 nz014
 11.01.2019
 11.01.2019
 11.01.2029
140601 14.01.2019  Zmluve o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alexander
 Suranyi
52,40 nz015
 14.01.2019
 14.01.2019
 14.01.2029
100202 24.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Andrea 
 Tóthová
52,40 nz016
 24.10.2019
 29.12.2019
 29.12.2029
011201 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Solymosiová
52,40 nz017
 28.01.2019
 24.02.2019
 24.02.2029
013104 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Kovácsová
52,40 nz018
 28.01.2019
 21.02.2019
 21.02.2029
014401  28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ida
 Svoradová
38,30 nz019
 28.01.2019
 07.02.2019
 07.02.2029
014402 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ida
 Svoradová
 31,70  nz020
 28.01.2019
 07.02.2019
 07.02.2029
022903  28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Anna
 Bodnárová
52,40 nz021
 28.01.2019
 25.02.2019
 25.02.2029
081213 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Júlia
 Libiaková
52,40 nz022
 28.01.2019
 13.02.2019
 13.02.2029
110109 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ján
 Mészáros
52,40 nz023
 28.01.2019
 20.02.2019
 20.02.2029
110612 28.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ladislav Keka 52,40 nz024
 28.01.2019
 19.02.2019
 19.02.2029
160301A 29.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Matilda
 Nagyová
50,50 nz025
 29.01.2019
 29.01.2019
 29.01.2029
990210 30.01.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Bariová
27,50 nz026
 30.01.2019
 30.01.2019
 30.01.2029
170503 04.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesat  Róbert
 Jonás
38,30 nz027
 04.02.2019
 04.02.2019
 04.02.2029
020905 14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Margita
 Treindlová
52,40 nz028
 14.02.2019
 22.03.2019
 22.03.2029
023706 14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Herta
 Vojenčiaková
52,40 nz029
 14.02.2019
 21.03.2019
 21.03.2029
050212 14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrovobého miesta  Eva Russeva, Mgr. 52,40 nz030
 14.02.2019
 30.03.2019
 30.03.2029

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései       

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
080301  14.02.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mikuláš
 Krnáč
66,40  nz031 
 14.02.2019
 21.03.2019
 21.03.2029
090406   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Kovács
52,40  nz032 
 14.02.2019
 11.03.2019
 11.03.2029
090815  14.02.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Peter
 Poliak
52,40   nz033
 14.02.2019
 16.03.2019
 16.03.2029
100508   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Viera
 Rovňanová
38,30  nz034 
 14.02.2019
 07.03.2019
 07.03.2029
100509   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Viera
 Rovňanová
38,30   nz035
 14.02.2019
 07.03.2019
 07.03.2029
110110  14.02.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Margita
 Mesiariková
52,40  nz036
 14.02.2019
 02.03.2019
 02.03.2029
120912   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Attila
 Dósa
38,30  nz037 
 14.02.2019
 19.03.2019
 19.03.2029
140311   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mikuláš
 Krnáč
52,40  nz038 
 14.02.2019
 29.03.2019
 29.03.2029
140603   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Etela
Budaiová
52,40  nz039 
 14.02.2019
 14.03.2019
 14.03.2029
170504   14.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
 Urbančoková
52,40  nz040 
 14.02.2019
 14.02.2019
 14.02.2029
151111   15.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Keresztes
 52,40 nz041 
 15.02.2019
 16.03.2019
 16.03.2029
170505   25.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Emil
 Bogdán
 64,60  nz042
 25.02.2019
 25.02.2019
 25.02.2029
090601A   27.02.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gabriela
 Oláhová
38,30   nz043
 27.02.2019
 27.02.2019
 27.02.2029
990211   04.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Milan
 Murín
27,50  nz044 
 04.03.2019
 04.03.2019
 04.03.2029
170506  06.03.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Barbora
 Oláhová
38,30   nz045
 06.03.2019
 06.03.2019
 06.03.2029
170409   07.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Pavel
 Bujna
50,50  nz046 
 07.03.2019
 07.03.2019
 07.03.2029
170507  07.03.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Barbora
 Oláhová
 38,30  nz047
 07.03.2019
 07.03.2019
 07.03.2029
022612  15.03.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Gecso
52,40   nz048
 15.03.2019
 14.04.2019
 14.04.2029
024207   15.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
 Zupková
52,40   nz049
 15.03.2019
 03.04.2019
 03.04.2029
040705   15.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
Pusztaiová
31,70  nz050 
 15.03.2019
 05.04.2019
 05.04.2029
060806   15.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Judita
 Kaszová
52,40  nz051 
 15.03.2019
 25.04.2019
 25.04.2029
060816  15.03.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Darina
 Tóthová
52,40   nz052
 15.03.2019
 16.04.2019
 16.04.2029
090715  15.03.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Anna
 Babjaková
52,40   nz053
 15.03.2019
 19.04.2019
 19.04.2029
140507   15.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Agnesa
 Švidraňová
 52,40 nz054 
 15.03.2019
 15.04.2019
 15.04.2029
151410   15.03.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor
 Gyorgy
 52,40 nz055 
 15.03.2019
 09.04.2019
 09.04.2029
090416  28.03.2019   Zmluve o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Križmanek
 27,50  nz056
 28.03.2019
28.03.2019 
 28.03.2029
017201   04.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ondrej
 Porteleki
52,40  nz057 
 04.04.2019
 21.05.2019
 21.05.2029
051509  04.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ladislav
 Krivánsky
38,30  nz058 
 04.04.2019
 23.05.2019
 23.05.2029
061605 04.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Cerovsky
52,40  nz059 
 04.04.2019
 11.5.2019
 11.05.2029
080106   04.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Agócs
52,40  nz060 
 04.04.2019
 28.05.2019
 28.05.2029

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései      

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
081008   04.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jana
 Kušnírová
52,40  nz061 
 04.04.2019
 07.05.2019
 07.05.2029
151411   04.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Priška Eleková 38,30  nz062 
 04.04.2019
 28.05.2019
 28.05.2029
170508  12.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Elemir
 Váradi
50,50  nz063 
 12.04.2019
 12.04.2019
 12.04.2029
020803  14.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Peter
 Chlebničan
38,30  nz064 
 14.04.2019
 14.04.2019
 14.04.2029
024913   16.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marta
 Horčíková
52,40  nz065 
 16.04.2019
 25.06.2019
 25.06.2029
025903   16.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Edita
 Lizáková
52,40  nz066 
 16.04.2019
 19.06.2019
 19.06.2029
080206  16.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana
 Balážová
52,40  nz067 
 16.04.2019
 19.06.2019
 19.06.2029
110509  16.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Bolgárová
52,40  nz068 
 16.04.2019
 13.06.2019
 13.06.2029
140602  16.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva 
 Feješová
52,40  nz069 
 16.04.2019
 20.06.2019
 20.06.2029
140609   16.04.019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Rozália
 Borošová
38,30  nz070 
 16.04.2019
 10.06.2019
 10.06.2029
151511   16.04.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Vincze
 Csaba
 52,40 nz071 
 16.04.2019
 16.06.2019
 16.06.2029
990212  16.04.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Anna
 Ficková
 27,50 nz072 
 16.04.2019
 16.04.2019
 16.04.2029
990213   16.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Rosenfeldová
27,50  nz073 
 16.05.2019
 16.05.2019
 16.05.2029
024103  21.05.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eleonóra
 Barboríková

31,70   nz074
 21.05.2019
 22.07.2019
 22.07.2029
051306   21.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert
 Rubint
 66,40  nz075
 21.05.2019
 15.07.2019
 15.07.2029
151601   21.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
 Paluchová
50,50  nz076 
 21.05.2019
 13.07.2019
 13.07.2029
151701   21.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor
 Paluch
31,70   nz077
 21.05.2019
 31.07.2019
 31.07.2029
151702   21.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor
 Paluch
 31,70  nz078
 21.05.2019
 31.07.2019
 31.07.2029
990214   27.05.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Szekereš
27,50  nz079 
 27.05.2019
 27.05.2019
 27.05.2029
170509   03.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ladislav
 Váradi
50,50  nz080 
 03.06.2019
 03.06.2019
 03.06.2029
170510   07.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Varga
50,50  nz081 
 07.06.2019
 07.06.2019
 07.06.2029
140608  10.06.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Jozef
 Boroš
 38,30  nz082
 10.06.2019
 10.06.2019
 10.06.2029
020602   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tímea
 Belovecová
38,30   nz083
 19.06.2019
 19.08.2019
 19.08.2029
021606   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva
 Ottmárová
66,40  nz084 
 19.06.2019
 28.08.2019
 28.08.2029
026702   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Priška
 Gyetvaiová
66,40  nz085 
 19.06.2019
 16.08.2019
 16.08.2029
110609   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Molnárová
52,40   nz086
 19.06.2019
 22.08.2019
 22.08.2029
111303   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Tóth
52,40  nz087 
 19.06.2019
 04.08.2019
 04.08.2029
140702  19.06.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Elena
 Treláková
52,40  nz088 
 19.06.2019
 18.08.2019
 18.08.2029
021713   20.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Tóthová
52,40  nz089 
 20.06.2019
 22.10.2019
 22.10.2029
023201  20.06.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magda
 Bodnárová
38,30  nz090 
 20.06.2019
 18.09.2019
 18.09.2029

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései      

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
040103   20.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Brigita
 Filadelfiová, Ing.
52,40  nz091 
 20.06.2019
 21.09.2019
 21.09.2029
041402   20.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
Machalová
52,40  nz092 
 20.06.2019
 16.09.2019
 16.09.2029
041704   20.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marta
 Juhaniaková
52,40  nz093 
 20.06.2019
 12.09.2019
 12.09.2029
091002  20.06.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Emil
Botoš, JUDr.
52,40  nz094
 20.06.2019
 30.09.2019
 30.09.2029
090915   24.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ondrej
 Plavucha
52,40  nz095
 24.06.2019
 12.08.2019
 12.08.2029
024906   02.07.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert
 Mács
52,40  nz096 
 02.07.2019
 05.08.2019
 05.08.2029
170512   08.07.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Agáta
 Szajková
50,50  nz097 
 08.07.2019
 08.07.2019
 08.07.2029
025504  15.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Žaneta
 Botošová
52,40   nz098
 15.07.2019
 06.08.2019
 06.08.2029
170513   16.07.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Znám
64,60  nz099 
 16.07.2019
 16.07.2019
 16.07.2029
170514  16.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zoltán
 Kolenkáš
38,30  nz100 
 16.07.2019
 16.07.2019
 16.07.2029
140409  17.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Perczeová
52,40  nz101 
 17.07.2019
 25.08.2019
 25.08.2029
022721  18.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Irena
 Lakatošová
38,30  nz102 
 18.07.2019
 18.07.2019
 18.07.2029
051109  18.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Peter
Ďalog
66,44  nz103 
 18.07.2019
 02.08.2019
 02.08.2029
170601  30.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Pavel
 Botoš, Bc
 50,50 nz104 
 30.07.2019
 30.07.2019
 30.07.2029
110610  31.07.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Štefan
 Mišík
 52,40  nz105
 31.07.2019
 26.09.2019
 26.09.2029
022820   06.08.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Barnabáš
Barnóczky
38,30  nz106 
 06.08.2019
 31.12.2019
 31.12.2029
990112   02.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július
 Zdechovan
27,50  nz107 
 02.09.2019
 02.09.2019
 02.09.2029
022716   05.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ildikó
Szabóová
50,50   nz108
 05.09.2019
 05.09.2019
 05.09.2029
990215   05.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
 Kojnoková
27,50  nz109 
 05.09.2019
 05.09.2019
 05.09.2029
040203   16.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Attila
 Albert
52,40  nz110 
 16.09.2019
 26.10.2019
 26.10.2029
040701  16.09.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zoltán
Fehér, Ing.
27,50  nz111 
 16.09.2019
14.10.2019 
 14.10.2029
050302  16.09.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július
 Hegedus
38,30   nz112
 16.09.2019
 22.10.2019
 22.10.2029
090412   16.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Csaba
Baláž
50,50   nz113
 16.09.2019
 16.10.2019
 16.10.2029
090415   16.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana
 Kerekešová, Ing.
52,40  nz114 
 16.09.2019
 21.10.2019
 21.10.2029
090904  16.09.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Elena
Gaberová
66,40  nz115 
 16.09.2019
 10.11.2019
 10.11.2029
140510   16.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
Szaniszlová
 52,40  nz116
 16.09.2019
 14.10.2019
14.10.2029 
140704   18.09.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Pavol Balázs 52,40  nz117 
 18.09.2019
 01.08.2019
 01.08.2029
023225  19.09.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július
 Perencsei
52,40  nz118 
 19.09.2019
 19.09.2019
 19.09.2029
120215  03.10.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július Fazekaš 38,30  nz119 
 03.10.2019
 07.11.2019
 07.11.2029
023605  05.10.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Oliver
 Hazucha
52,40  nz120 
 05.10.2019
 10.11.2019
 10.11.2029

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései      

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
151603   07.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Valéria
 Váradiová
52,40  nz121 
 07.10.2019
 17.11.2019
 17.11.2029
040214   09.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana
 Gallová
52,40  nz122 
 09.10.2019
 02.11.2019
 02.11.2029
151602   09.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ján
 Melich
52,40  nz123 
09.10.2019 
 02.11.2019
 02.11.2029
990216   09.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ružena
 Šimonová
27,50  nz124 
 09.10.2019
 09.10.2019
 09.10.2029
990217   15.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Anna
 Cerovská
27,50  nz125 
 15.10.2019
 15.10.2019
 15.10.2029
990218   15.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Mária
 Tóthová
27,50  nz126 
 15.10.2019
 15.10.2019
 15.10.2029
110613   22.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana
 Hegedusová
52,40  nz127 
 22.10.2019
 08.11.2019
 08.11.2019
022821   24.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Róbert
 Kasza
52,40  nz128 
 24.10.2019
 31.12.2019
 31.12.2029
023209   24.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  František
 Kelemen
52,40  nz129 
 24.10.2019
 11.12.2019
 11.12.2029
040207  24.10.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magdaléna
 Kováčová
38,30  nz130 
 24.10.2019
 31.12.2019
 31.12.2029
090307  24.10.2019   Zmluva o nájme  Prenajom hrobového miesta  Jozef
Paraszti
52,40  nz131 
 24.10.2019
 30.12.2019
 30.12.2029
091208   24.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magdaléna
Tučeková
38,30  nz132 
 24.10.2019
 31.12.2019
 31.12.2029
110408  24.10.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Katarina
Riecka
52,40  nz133 
 24.10.2019
 31.12.2019
 31.12.2029
024710   28.10.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ing. Jozef
Novodomsky
52,40  nz134 
 28.10.2019
 18.06.2019
 18.06.2029
170602   08.11.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marian
Nagy
50,50  nz135 
 08.11.2019
 08.11.2019
 08.11.2029
170603   08.11.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ján
Salva
52,40  nz136 
 08.11.2019
 08.11.2019
 08.11.2029
060305   09.11.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marian
Mikloš
52,40  nz137 
 09.11.2019
 09.11.2019
 09.11.2019
150712   20.11.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Silvia
 Ráczová
38,30  nz138 
 20.11.2019
 20.11.2019
 20.11.2029
170604  30.12.2019   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tibor
 Tóth
50,50  nz139 
 30.12.2019
 30.12.2019
 30.12.2029
026103   19.06.2019  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Terézia
 Kamenská
38,30  nz140 
 19.06.2019
 16.08.2019
 16.08.2029
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti