Rozpočet-2019-Költségvetés

Návrh programového rozpočtu 2019
Javaslat programozott költségvetésre 2019

Návrh programového rozpočtu 2019 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2019 -összegzés

Schválený programový rozpočet 2019
Jóváhagyott programozott költségvetés 2019

Schválený programový rozpočet 2019 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2019 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 30.06.2019
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2019.06.30-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 30.06.2019 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2019.06.30-tól - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2019
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2019

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2019 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2019 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 30.09.2019
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2019.09.30-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 30.09.2019 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2019.09.30-tól - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2019
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2019

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2019 - rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2019 - összegzés