Zmluvy-2020-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2020-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
01012020  01.01.2020 Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Mária Jánová

Fiľakovo

10%
z ceny 

 zml01
 03.01.2020
 01.01.2020
 31.12.2020
02012020  01.01.2020 Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml02
 03.01.2020
 01.01.2020
 31.12.2020
03012020  01.01.2020 Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Janka Visnyaiová

Fiľakovo

10 %
z ceny

zml03
 03.01.2020
 01.01.2020
 31.12.2020
04012020  01.01.2020 Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Ing.Július Mede

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml04
 03.01.2020
 01.01.2020
 31.12.2020
05012020  01.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

SIGARKA s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml05
 03.01.2020
 01.01.2020
 31.12.2020
06012020  01.01.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb Zvýšenie odmeny za poskytnuté služby

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

600,0
€/mes.

 zml06
 03.01.2020
 01.01.2020
 neurčitý
07012020  02.01.2020 Zmluva o prevode správy majetku č. 01/2020/OEaMM Multifunkčný zametací stroj

Mesto

Fiľakovo

129996,00

127286,00

2710,00

 zml07
 03.01.2020
 01.02.2020
 neurčitý
08012020  13.01.2020  Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov - Mestské trhovisko

Zsolt Agócs

Fiľakovo

260,08
€/mes.

 zml08
 15.01.2020
 01.02.2020
 31.12.2020
09012020  17.01.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

MT LGK40blue

Úč.progr. Go Biznis 30

Orange, a.s.

Bratislava

1,00

30,00

zml09
 17.01.2020
 17.01.2020
 17.01.2022
10012020  17.01.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

MT Huawei P30

Úč.progr. Go
Biznis 40

Orange, a.s.

Bratislava

 23,75

40,00

zml10
 17.01.2020
 17.01.2020
 17.01.2022
11012020  17.01.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MT Huawei P30

Úč.progr. Go
Biznis 40

Orange, a.s.

Bratislava

 23,75

40,00

zml11
 17.01.2020
 17.01.2020
 17.01.2022
12012020  23.01.2020 Zmluva o prevádzke triedeného zberu Zabezpečenie prevádzky a financovania triedeného zberu

ENVI-PAK

Bratislava

 0,0058
€/l

zml12
 23.01.2020
 23.01.2020
 neurčitý
13012020 28.01.2020 Dohoda o poskytovaní finančného príspevku Podpora vytvárania pracovných miest  u verejných zamestnávateľov

ÚPSVaR

Lučenec

 42654,78

 zml13
 30.01.2020
 01.02.2020
 31.12.2020
 14012020  29.01.2020 Zmluva o dodávke softvér. produktov a poskyt. servis. služiev Licencia a servisná podpora k dodaným softvér.produktom

Inisoft s.r.o.

Bratislava

 101,00
zml14
 31.01.2020
 28.03.2020
 28.03.2021
15022020  01.02.2020 Zmluva o využívaní chladiaceho a mraziaceho boxu Využitie voľného chladiaceho a mraziaceho boxu na dočasné sklad.ľudských pozostatkov

Peter Janeček

Lučenec

10,00
€/deň

 zml15
 01.02.2020
01.02.2020
 neurčitý
16022020  04.02.2020 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn.plyny Ročný nájom kovovej tlakovej nádoby /flaša/ na tech.plyn S01

Linde GAS s.r.o.

Bratislava

 144,00
€/rok
 zml16
 05.02.2020
 01.02.2020
 31.01.2021
17022020  04.02.2020 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn.plyny Ročný nájom kovovej tlakovej nádoby /flaša/ na tech.plyn S11 Linde GAS s.r.o.

Bratislava

144,00
€/rok 
zml17
 05.02.2020
 01.02.2020
 31.01.2021
18022020  13.02.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v OH Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov

Enviropol SK, s.r.o.

Bratislava

30,00
€/t

 50,00
€/t

 zml18
 13.02.2020
 13.02.2020
 neurčitý
19022020  18.02.2020 Zmluva o nájme Prenájom 5 ks stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia rekl./ orient. tabule

OakLand s.r.o.

Fiľakovo

350,00

 zml19
 20.02.2020
 01.03.2020
 31.12.2020
20022020  24.02.2020 Zmluva o využívaní mraziaceho boxu Využívanie mraziaceho boxu v Mestkom cintoríne vo Fiľakove

Technické služby

Poltár

 10,00
€/deň

zml20
 25.02.2020
 25.02.2020
 neurčitý
21022020  27.02.2020 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov Poskytovanie fin. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax

ÚPSVaR

Lučenec

 35577,92
€/9 mes.
 zml21
 28.02.2020
 29.02.2020
 28.02.2021
22022020  21.02.2020 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania Zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov

SOŠ

Fiľakovo

 0,00
zml22 
 28.02.2020
 10.03.2020
 24.04.2020
23022020 28.02.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MT Cat S31

Úč.progr. Go Biznis 30

Orange, a.s.

Bratislava

12,35

30,00

zml23 
28.02.2020
 28.02.2020
 28.02.2022
24022020 13022020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb v OH Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov

Enviropol SK s.r.o.

Bratislava

 30-50,00
€/t

 zml24
16022020
16022020
 neurčitý
25042020  20042020 Kúpna zmluva Predaj asfaltových zmesi AC 8 O 50/70, II

STRABAG s.r.o.

Bratislava

 77,04
€/t
 zml25
 20042020
 20042020
 20042020
26062020  15.06.2020  Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov - Mestské trhovisko

Irena Berkyová

Radzovce

 86,52
€/mes.
zml26
 26.06.2020
 01.07.2020
 30.06.2022
27072020  17.07.2020 Zmluva o poskytnutí zlužieb Predaj a nákup gygienických zásobníkov a náplní

Novohygiene s.r.o.

Lučenec

21,48
€/ks

13,08
€/ks

zml27
 17.07.2020
 17.07.2020
 17.07.2023
28072020  17.07.2020 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok Zápočet pohľadávok a záväzkov

Autoškola Gonda s.r.o.

Detva

390,00
zml28
 17.07.2020
 17.07.2020
neurčitý
29072020

 31.07.2020

Zmluva o poskytnutí verejných služieb Zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej služby

Filleck s.r.o.

Fiľakovo

 1,00
€/mes.
 zml29
 31.07.2020
 31.07.2020
 31.07.2022
30082020  14.08.2020 Zmluva o prevode správy majetku mesta Verejné toalety Podhradská

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

 200310,24
zml30
 14.08.2020
 15.08.2020
 neurčitý

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2020-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
31082020  27.08.2020 Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 4419010472 Zaradenie nehnuteľnosti "Verejné toalety" do poistenia.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava

32,25
€/rok
 zml31
 30.08.2020
 01.09.2020
 neurčitý
32102020  28.10.2020 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č. 681901 Úprava ceny za poskytnutie služby.

Brantner Gemer, s.r.o.

Rimavská Sobota

48,00
€/t
 zml32
 31.10.2020
 01.01.2021
 neurčitý
33102020  30.10.2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Zníženie požad.množstva a predĺženie lehoty dodania

Strabag, s.r.o.

Bratislava

0,00
 zml33
 30.10.2020
 01.11.2020
 11.11.2020
34122020  07.12.2020  Zmluva o dielo Vypracovanie dokumentu "Posúdenie zdravotného rizika"

Renáta Sekeráková, Ing

Lučenec

80,00

 zml34
 07.12.2020
 07.12.2020
 07.12.2020
35122020  07.12.2020 Zmluva o uverejnení inzercie Uverejnenie firemného profilu v tlačenom katalógu

Mediatel s.r.o.

Bratislava

162,00

 zml35
 10.12.2020
 01.01.2021
 31.12.2021
36122020  15.12.2020 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby-mobilný výkup papiera Predĺženie-prolongovanie zmluvy zo dňa 08. 01.2019

Hanyx s.r.o.

Lučenec

0,00
 zml36
 18.12.2020
 01.01.2021
 31.12.2021
 37122020 18.12.2020 Zmluva o zruž. dodávke elektriny č. 1120974 Dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny Energie2, a.s.

Bratislava

1463,00
€/mes.
 zml37
 21.12.2020
 01.01.2021
 31.12.2021
38122020  11.12.2020 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Poskytovanie fin.príspevku v rámci projektu "Pracuj zmeň svoj život"

ÚPSVaR Lučenec

Lučenec

85 % z CCP zamestnanca zml38 
 21.12.2020
 01.01.2021
 30.09.2021
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti