Zml._hroby-2024-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

ájomné zmluvy hrobových miest-2024-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
080405   25.08.2022   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Mária Lokošová 58,40 €  NZ001
 25.03.2024
09.10.2022 
 09.10.2032
170507   16.01.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Štefan Oláh 38,30 €  NZ002
 25.03.2024
 16.01.2023
 16.01.2033
040302   30.01.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Anna Váradiová 52,40 €  NZ003
 25.03.2024
 30.01.2023
 30.01.2033
120310   30.01.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Magdaléna Botošová 52,40 €  NZ004
 25.03.2024
 30.01.2023
 30.01.2033
090308   21.02.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Alžbeta Čákyová 40,40 €  NZ005
 25.03.2024
 21.02.2023
 21.02.2033
081204   01.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Magdaléna Lehotská 52,40 €  NZ006
 25.03.2024
 01.03.2023
01.03.2033 
120810   08.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   František Tóth 52,40 €  NZ007
 25.03.2024
 08.03.2023
 08.03.2033
170303   13.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Henrieta Chromeková 50,50 €  NZ008
 25.03.2024
 13.03.2023
 13.03.2033
170607   15.03.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   
 Iveta Martinská
64,60 €  NZ009
 25.03.2024
 15.03.2023
 15.03.2033
041508  14.04.2023    Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Ľubica Pšenicová 42,80 €  NZ010
 25.03.2024
 14.04.2023
 14.04.2033
020304   25.04.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Eva Hanulová 52,40 €  NZ011
 25.03.2024
 25.04.2023
  25.04.2033
011404   11.05.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Henrieta Výbochová                   38,30 € NZ012
 25.03.2024
 11.05.2023
 11.05.2033
040806  07.06.2023    Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Aneta Kakuková  52,40 €  NZ013
25.03.2024
 07.06.2023
 07.06.2033
150907   07.06.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Antea Kakuková 38,30 €  NZ014
 25.03.2024
 07.06.2023
 07.06.2033
041208   13.06.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Vladimír Kružliak 52,40 €  NZ015
 25.03.2024
 13.06.2023
13.06.2033 
015601   07.08.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Zsolt Palocsányi 66,13 €  NZ016 
 25.03.2024
 07.08.2023
 07.08.2033
014603   28.08.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Monika Demeová 52,40 €  NZ017
 25.03.2024
 28.08.2023
 28.08.2033
026103   04.09.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Peter Kamenský 38,30 €  NZ018
 25.03.2024
 04.09.2023
 04.09.2033
023623   06.09.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Mária Pintérová 38,30 €  NZ019
 25.03.2024
 06.09.2023
 06.09.2033
026702   12.09.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Štefan Detvai  66,40 €  NZ020
 25.03.2024
 12.09.2023
 12.09.2033 
041108   25.09.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Alžbeta Jačmeníková 52,40 €  NZ021
 25.03.2024
25.9.2023 
25.09.2033 
061006   17.10.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Ladislav Nagy 52,40 €  NZ022
 25.03.2024
17.10.2023 
 17.10.2033
030222   23.10.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Monika Danyiová 38,30 €  NZ023
 25.03.2024
 23.10.2023
 23.10.2033
130309   27.10.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Peter Farkaš  38,30 € NZ024
25.03.2024 
 27.10.2023
 27.10.2033
060707   13.11.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Mária Ćervienková 52,40 €  NZ025
 25.03.2024
 13.11.2023
 13.11.2033
023120   15.11.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Mgr. Vladimíra Fellnerová 52,40 €  NZ026
 25.03.2024
 15.11.2023
 15.11.2033
023121   15.11.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Mgr. Vladimíra Fellnerová 52,40 €  NZ027
 25.03.2024
 15.11.2023
 15.11.2033
110412   22.11.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Eva Oláhová 52,40 €  NZ028
 25.03.2024
 22.11.2023
 22.11.2033
170201   29.11.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   Štefan Gál 50,50 €  NZ029
25.03.2024 
 29.11.2023
29.11.2033 
990511   04.12.2023   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta   František Gyorgy 30,90 €  NZ030
 25.03.2024
04.12.2023 
 04.12.2033

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

omné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
014106 09.03.2018          
09.03.2018
16.04.2018
 16.04.2028
022917 09.03.2018          
09.03.2018
 27.04.2018
 27.04.2028
024805  09.03.2018          
 09.03.2018
 17.04.2018
 17.04.2028
024921 09.03.2018          
09.03.2018
03.04.2018
03.04.2028
060207 09.03.2018          
09.03.2018
19.04.2018
19.04.2028
100401 12.03.2018          
 12.03.2018
 25.04.2018
 25.04.2028
140204  12.03.2018          
 12.03.2018
 08.04.2018
 08.04.2028
140205 12.03.2018          
 12.03.2018
 16.04.2018
 16.04.2028
151403 12.03.2018          
 12.03.2018
 25.04.2018
 25.04.2028
170312 29.03.2018          
 29.03.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
990111 29.03.2018          
 29.03.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
150406A 03.04.2018          
 03.04.2018
 03.04.2018
 03.04.2028
150406 04.04.2018          
 04.04.2018
 27.01.2015
 27.01.2025
030301 09.04.2018          
 09.04.2018
 09.04.2018
 09.04.2028
170401 09.04.2018          
 09.04.2018
 09.04.2018
 09.04.2028
170313  12.04.2018          
 12.04.2018
 12.04.2018
 12.04.2028
022619  16.04.2018          
 16.04.2018
 16.04.2018
 16.04.2028
014405 17.04.2018    

 

   
 17.04.2018
 20.05.2018
 20.05.2028
050502 17.04.2018          
 17.04.2018
 03.05.2018
 03.05.2028
060702 17.04.2018          
 17.04.2018
 28.05.2018
 28.05.2028
110311 17.04.2018          
 17.04.2018
 31.05.2018
 31.05.2028
140207 17.04.2018          
 17.04.2018
 03.05.2018
 03.05.2028
140209  17.04.2018          
 17.04.2018
 11.05.2018
 11.05.2028
151110  17.04.2018          
 
 
 
151404            
 
 
 
015304            
 
 
 
022307            
 
 
 
022509            
 
 
 
022813            
 
 
 
030210            
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

omné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti