Zmluvy-2021-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2021-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
01012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Mária Jánová

Fiľakovo

10%
z ceny 

 zml01
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
02012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml02
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
03012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Janka Visnyaiová

Fiľakovo

10 %
z ceny

zml03
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
04012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Ing.Július Mede

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml04
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
05012021  01.01.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

SIGARKA s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml05
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
 06012021  01.01.2021 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Prenájom traktora ZETOR EČ 299 AC k zimnej údržbe

Štefan Bőd

Šimonovce

165,-
€/mes.
zml06
04.01.2021
 01.01.2021
 31.03.2021
 07012021  21.01.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebyt. priest. Mest. trhoviska
na výkon antigénového testovania

MUDr. Zoltán Básti

Lučenec

450,-
€/mes.
 zml07
 22.01.2021
 21.01.2021
 neurčiý
08022021  03.02.2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta Zriadenie a prevádzka zberného miesta pre spätný zber pneumatík

ELT Management Company s.r.o.

Bratislava

0,00

zml08
 03.02.2021
03.02.2021
 neurčitý
09022021  10.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke triedeného zberu č. 12012020 Zmeny a doplnky predmetnej zmluvy

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

0,00696
€/liter
zml09 
 12.02.2021
 12.02.2021
 neurčitý
10022021 04.01.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

zľava na nájomnom
100 %
zml10
 31.01.2021
 12.02.2021
 kon.núdz.stavu
11022021  04.01.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major

Zsolt Agócs

Hajnáčka

zľava na nájomnom
50 % 
 zml11
 31.01.2021
 12.02.2021
 kon.núdz.stavu
12032021  01.03.2021 Kúpno-predajná zmluva Vozidlo
ŠKODA ROMSTER
rok výroby 2010

Oto Molnár

Biskupice

4 990,00
zml12
 01.03.2021
 01.03.2021
01.03.2021
13042021 31.03.2021 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Irena Berkyová

Radzovce

0,00
 zml13
31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
14042021 09.04.2021 Kúpno-predajná zmluva Vozidlo Škoda Felícia Pick Up, rok výroby 1997,
ŠPZ: LC368AA
Adrián Albert

Fiľakovo

150,00
zml14
 
09.04.2021
09.04.2021
09.05.2021
15042021 06.04.2021 Zmluva o dielo Dodanie a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska Mgr. Ladislav Matús

Žilina

15 344,40
zml15
09.04.2021
09.04.2021
04.05.2021
16042021 09.04.2021 Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok Vzájomné započítanie špecifikovaných pohľadávok BALEX s.r.o.

Fiľakovo

87,52
zml16
10.04.2021
14.04.2021
14.04.2021
17052021 28.04.2021 Kúpno-predajná zmluva Predaj mého nákladného vozidla ŠKODA 1203 Lajos Nagy

Kishartyán, Maďarsko

150,00
zml17
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
 18052021 01.05.2021 Dodatok k dohode o určení vyššej moci Zmena miery vplyvu vyššej moci určenej v dohode o určení vyščej moci Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

75,00
zml18
01.05.2021
01.05.2021
01.05.2021
19052021 12.05.2021 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Dočasné užívanie nákladného vozidla na zber a zvoz odpadov

REDOX s.r.o.

Lučenec

215,00
€/deň
zml19
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
20052021 31.05.2021 Kúpno-predajná zmluva Predaj dialkový
autobus
VOLVO B12
NEWADA s.r.o.

Rim.Sobota

1300,00
€ 
 zml20
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
21052021 31.05.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major Mária Čomorová

Fiľakovo

374,00
 zml21
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
22052021 31.05.2021 Kúpna zmluva Predaj asfaltových zmesí STRABAG s.r.o.

Bratislava

75,60
€/t
 zml22
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
23062021 29.06.2021 Dohoda o ukončení nájmu nebyt. priestorov Ukončenie nájmu nebyt. priestorov v Novostavbe mestskej tržnice MUDr. Zoltán Básti

Lučenec

0,00
 zml23
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
24072021 20.07.2021 Kúpna zmluva Použitá fréza na asfalt (repas.)
BOBCAT PL14
CMSLOVAKIA
s.r.o.

Bratislava

8 388,00
 zml24
20.07.2021
20.07.2021
20.07.2021
25072021 20.07.2021 Zmluva o techn. požiadavkach na dodávku druh. sur. č. ZTP - V-07142021001 Zaobstaranie a dodanie vytriedeného odpadu (dru- hotnej suroviny) ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

0,-
zml25
20.07.2021
20.07.2021
neurčitý
26072021 20.07.2021 DODATOK č. 2
k Zmluve o prevádzke tried. zberu č. ZP S2301202001/A
Mechanizmus polročného vyrovn. hodnoty polročnej odplaty a mes.odplát ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

0,-
 zml26
20.07.2021
20.07.2021
20.07.2021
27072021 22.07.2021 Príkazná zmluva 01/06/2021/POI Zabezpečenie verejného obstarávania na poistenie majetku MESTO FIĽAKOVO

Fiľakovo

120,-
 zml27
24.07.2021
24.07.2021
31.10.2021
28082021  23.08.2021 Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb
A0621286
účastníckeho programu + telekom. zariad. Xiaomi REDMI ORANGE SLOVENSKO a.s.

Bratislava

41,-
zml28
 23.08.2021
 23.08.2021
 23.08.2023
29092021 22.09.2021 Nájomná zmluva Dočasný prenájom priestorov Mestskej tržnice Kultfeszt O.Z.

Fiľakovo

150,-
 zml29
24.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
30102021  04.10.2021 Rámcová zmluva o zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadov z obalov Zhromaždovanie, úprava a zhodnocovanie odpadov z obalov A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

0,00
 zml30
  06.10.2021 
 06.10.2021

 neurčitý

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2021-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
31102021  29.10.2021 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy Ukončenie nájmu nebytových priestorov na ul. Trhovej 2250/5 Zsolt Agócs

Hajnáčka

0,00
zml31
 29.10.2021
 29.10.2021
 30.10.2021
32102021 21.10.2021  Dodatok k Zmluve o poskytnutí
služby č. 681901
Zneškodňovanie
komunálnych odpadov, DSO a ostatných odpadov
Brantner GEMER

Rimavská Sobota

42,00

€/t

zml32
01.11.2021
01.11.2021
31.12.2024
33112021 22.11.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytové priestory parc. č. 26/1 a 26/5, výmera 123 m2 a parc. 26/2, 26/3, výmera 420 m2.

Zoltán Básti, MUDr.

Lučenec

150,00

€/mesiac

 zml33
23.11.2021
23.11.2021
neurčitý
34122021 03.12.2021 Zmluva o uverejnení inzercie Uverenenie inzercie v katalógu MEDIATEL

Mediatel s.r.o.

Bratislava

162,00
€/rok
zml34
 06.12.2021
01.01.2022
 31.12.2022
35122021  10.12.2021 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka a distribúcia zemného plynu Energie2 a.s.

Bratislava

r. 2022
69,42€/MWh

r.2023
46,99€/MWh

zml35
 10.12.2021
 01.01.2022
 31.12.2023
36122021 14.12.2021 Zmluva o dielo Dodávka, doprava,
uvedenie do prev. a úradné overenie Mostovej váhy WBCN-Zber.dvor

Krajspol SK
s.r.o.

Žilina

 10968,00
zml36
 15.12,2021
 15.12.2021
 10.04.2022
37122021  22.12.2021 Zmluva o bežnom účte

Bežný účet č.

SK27 0200 0000
0045 4396 1551

VÚB BANKA

Bratislava

0,00
 zml37
 27.12.2021
 01.01.2022
 neurčitý
3812202  22.12.2021  Zmluva o bežnom účte Bežný účet č.

SK11 0200 0000
0045 4397 7553

VÚB BANKA

Bratislava

0,00
€ 
 zml38
 27.12.2021
 01.01.2022
 neurčitý
3912202  22.12.2021  Zmluva o bežnom účte Bežný účet č.

SK56 0200 0000
0045 4398 9159

VÚB BANKA

Bratislava

0,00
€ 
zml39 
 27.12.2021
 01.01.2022
 neurčitý
 40122021  22.12.2021 Zmluva o bežnom účte Bežný účet č.

SK13 0200 0000
0045 4398 9351

VÚB BANKA

Bratislava

0,00
€ 
 zml40
 27.12.2021
 01.01.2022
 neurčitý
41122021  22.12.2021 Zmluva o bežnom účte Bežný účet č.

SK87 0200 0000
0045 4398 3654

VÚB BANKA

Bratislava

 0,00
 zml41
 27.12.2021
 01.01.2022
 neurčitý
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti