Zmluvy-2021-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2021-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
01012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Mária Jánová

Fiľakovo

10%
z ceny 

 zml01
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
02012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml02
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
03012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Janka Visnyaiová

Fiľakovo

10 %
z ceny

zml03
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
04012021  01.01.2021 Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

Ing.Július Mede

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml04
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
05012021  01.01.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o sprostredkovaní Predaj hodinových parkovacích lístkov

SIGARKA s.r.o.

Fiľakovo

10 %
z ceny

 zml05
 04.01.2021
 01.01.2021
 31.12.2021
 06012021  01.01.2021 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Prenájom traktora ZETOR EČ 299 AC k zimnej údržbe

Štefan Bőd

Šimonovce

165,-
€/mes.
zml06
04.01.2021
 01.01.2021
 31.03.2021
 07012021  21.01.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebyt. priest. Mest. trhoviska
na výkon antigénového testovania

MUDr. Zoltán Básti

Lučenec

450,-
€/mes.
 zml07
 22.01.2021
 21.01.2021
 neurčiý
08022021  03.02.2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta Zriadenie a prevádzka zberného miesta pre spätný zber pneumatík

ELT Management Company s.r.o.

Bratislava

0,00

zml08
 03.02.2021
03.02.2021
 neurčitý
09022021  10.02.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke triedeného zberu č. 12012020 Zmeny a doplnky predmetnej zmluvy

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

0,00696
€/liter
zml09 
 12.02.2021
 12.02.2021
 neurčitý
10022021 04.01.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

zľava na nájomnom
100 %
zml10
 31.01.2021
 12.02.2021
 kon.núdz.stavu
11022021  04.01.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major

Zsolt Agócs

Hajnáčka

zľava na nájomnom
50 % 
 zml11
 31.01.2021
 12.02.2021
 kon.núdz.stavu
12032021  31.03.2021 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

Irena Berkyová

Radzovce

 0,00

zml12
 31.03.2021
 31.03.2021
31.03.2021
13042021  09.04.2021 Kúpno-predajná zmluva Vozidlo Škoda Felícia Pick Up, rok výroby 1997,
ŠPZ: LC368AA

Adrián Albert

Fiľakovo

 150,00
 zml13
 09.04.2021
 09.04.2021
 09.05.2021
14042021 06.04.2021 Zmluva o dielo Dodanie a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska

Mgr. Ladislav Matús

Žilina

15 344,40
zml14 
09.04.2021
 09.04.2021
 04.05.2021
15042021 09.04.2021 Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok Vzájomné započítanie špecifikovaných pohľadávok

BALEX s.r.o.

Fiľakovo

87,52

zml15
 10.04.2021
 14.04.2021
 14.04.2021
16052021 28.04.2021 Kúpno-predajná zmluva Predaj mého nákladného vozidla ŠKODA 1203

Lajos Nagy

Kishartyán, Maďarsko

150,00
zml16
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
17052021 01.05.2021 Dodatok k dohode o určení vyššej moc Zmena miery vplyvu vyššej moci určenej v dohode o určení vyščej moci Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

75,00
zml17
01.05.2021
01.05.2021
01.05.2021
 18052021 12.05.2021 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Dočasné užívanie nákladného vozidla na zber a zvoz odpadov REDOX s.r.o.

215,00
€/deň

zml18
12.05.2021
12.05.2021
12.05.2021
19052021 31.05.2021 Kúpno-predajná zmluva Predaj dialkový
autobus
VOLVO B12

NEWADA s.r.o.

Rim.Sobota

1300,00
 zml19
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
20052021 31.05.2021 Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major

Mária  Čomorová

Fiľakovo

 374,00
 zml20
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
21052021 31.05.2021 Kúpna zmluva Predaj asfaltových zmesí

STRABAG s.r.o.

Bratislava

75,60
€/t
 zml21
31.05.2021
 31.05.2021 
31.05.2021
22062021 29.06.2021 Dohoda o ukončení nájmu nebyt. priestorov Ukončenie nájmu nebyt. priestorov v Novostavbe mestskej tržnice

MUDr. Zoltán Básti

Lučenec

0,00

 zml22
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
23072021  20.07.2021 Kúpna zmluva Použitá fréza na asfalt (repas.)
BOBCAT PL14

CMSLOVAKIA
s.r.o.

Bratislava

8 388,00
 zml23
 20.07.2021
 20.07.2021
 20.07.2021
24072021 20.07.2021 Zmluva o techn. požiadavkach na dodávku druh. sur. č. ZTP - V-07142021001 Zaobstaranie a dodanie vytriedeného odpadu (dru- hotnej suroviny)

ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

 0,-
 zml24
 20.07.2021
 20.07.2021
 20.07.2021
25072021  20.07.2021 DODATOK č. 2
k Zmluve o prevádzke tried. zberu č. ZP S2301202001/A
Mechanizmus polročného vyrovn. hodnoty polročnej odplaty a mes.odplát ENVI-PAK, a.s.

Bratislava

0,-
zml25
 20.07.2021
 20.07.2021
 20.07.2021
26072021  22.07.2021 Príkazná zmluva 01/06/2021/POI Zabezpečenie verejného obstarávania na poistenie majetku

MESTO FIĽAKOVO

Fiľakovo

120,-
 zml26
 24.07.2021
 24.07.2021
 31.10.2021
27082021  23.08.2021 Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb
A0621286
Aktivácia účastníckeho programu + telekom. zariad. Xiaomi REDMI

ORANGE SLOVENSKO a.s.

Bratislava

41,-
 zml27
 23.08.2021
 23.08.2021
 23.08.2023
28092021  22.09.2021 Nájomná zmluva

Dočasný prenájom priestorov Mestskej tržnice

Kultfeszt O.Z.

Fiľakovo

150,-
 zml28
 24.09.2021
 24.09.2021
 25.09.2021
29102021 04.10.2021 Rámcová zmluva o zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadov z obalov Zhromaždovanie, úprava a zhodnocovanie odpadov z obalov A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

0,00
 zml29
 06.10.2021
 06.10.2021
 neurčitý
             
 
 
 

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2021-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti