Zml._hroby-2022-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2022-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
021608   15.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Ing. Milan Murín 58,40  nz001 
16.03.2022 
02.01.2022 
02.01.2032 
090910   15.12.2021  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Agnesa Dóšová  58,40  nz002 
16.03.2022 
16.01.2022 
16.01.2032 
160314   15.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Rudolf Schneider  58,40  nz003 
16.03.2022 
24.01.2022 
24.01.2032 
170907  03.01.2022    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Andrea Laliová  71,70  nz004 
16.03.2022 
03.01.2022 
03.01.2032 
171001  24.01.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ján Hangoni  56,10  nz005 
16.03.2022 
24.01.2022 
24.01.2032 
171002   24.01.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   František Kovács  42,80  nz006 
16.03.2022 
24.01.2022 
24.01.2032 
171003   25.01.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   František Kovács  42,80  nz007 
16.03.2022 
25.01.2022 
25.01.2032 
990401  31.01.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Katarína Bónová  30,90  nz008 
16.03.2022 
31.01.2022 
31.01.2032 
990402  07.02.2022    Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Monika Danyiová  30,90  nz009 
16.03.2022 
07.02.2022 
07.02.2032 
020701   21.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ester Molnárová 58,40  nz010 
16.03.2022 
12.04.2022 
12.04.2032 
171004   21.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Henrieta Krágová 71,70  nz011 
16.03.2022 
21.02.2022 
21.02.2032 
024021   22.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Edita Jelineková 58,40   nz012
16.03.2022 
12.06.2022 
12.06.2032 
060220  22.02.2022   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Tibor Vágó  58,40  nz013 
 16.03.2022
12.05.2022 
12.05.2032 
061202   01.07.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Jozef Baláž 58,40  nz014 
19.05.2022 
01.07.2021 
01.07.2031
150212   01.07.2021  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Erika Szabová  42,80  nz015 
19.05.2022 
01.07.2021 
01.07.2031 
050705   22.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Zuzana Kerekešová  58,40  nz016 
19.05.2022 
18.06.2022 
22.02.2032 
110401   22.02.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Ladislav Szabó  58,40  nz017 
19.05.2022 
28.05.2022 
22.02.2032 
141306   22.02.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Valéria Juhászová  42,80  nz018 
19.05.2022 
20.06.2022 
22.02.2032 
160403   22.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  István Kardáč  42,80  nz019 
19.05.2022 
03.05.2022 
22.02.2032 
160404   22.02.2022   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Eva Petrusová  42,80  nz020
19.05.2022 
03.05.2022 
22.02.2032 
160406   22.02.2022  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Zuzana Kovácsová  42,80  nz021 
19.05.2022 
15.05.2022 
22.02.2032 
990404   22.02.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Silvius Gladiš  42,80  nz022 
19.05.2022 
09.05.2022 
22.02.2032 
015605   01.03.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Hedvig Balogh  58,40  nz023 
19.05.2022 
 01.03.2022
01.03.2032 
160405   21.03.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Klára Farkašová  30,90  nz024 
19.05.2022 
21.03.2022 
21.03.2032 
990405   30.03.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Frederika Váradyová  30,90  nz025 
19.05.2022 
30.03.2022 
30.03.2032 
021714   11.04.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta    Ing. Peter Molnár 42,80  nz026 
19.05.2022 
11.04.2022 
11.04.2032 
171006   19.04.2022  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Erika Danyiová  56,10  nz027 
19.05.2022 
19.04.2022 
19.04.2032 
990406   19.04.2022   Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Ervín Farkas 30,90  nz028 
19.05.2022
 19.04.2022
19.04.2032 
061107   08.09.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana Márkušová  58,40  nz029 
 02.08.2022
08.09.2021 
08.09.2031 
120214   15.12.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július Fazekaš  42,80  nz030 
 02.08.2022
15.12.2021 
15.12.2031 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2022-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
150102  15.12.2021   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta Alžbeta Nagyová  58,40  nz031 
 02.08.2022
15.12.2021 
15.12.2031 
050209   21.02.2022  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Pavol Kecskés  58,40  nz032 
 02.08.2022
21.02.2022 
21.02.2032 
110709  21.02.2022   Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Peter Bojtoš  58,40  nz033 
02.08.2022
 21.02.2022
21.02.2032 
990407   03.05.2022  Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta  Vojtech Tari  30,90  nz034 
02.08.2022
 03.05.2022
03.05.2032 
171101   05.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zuzana Jánovská 71,70  nz035 
02.08.2022
05.05.2022 
05.05.2032 
990408   05.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Diana Bučková 30,90  nz036 
02.08.2022
05.05.2022 
05.05.2032 
990409  09.05.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Július Fekete  30,90  nz037 
 02.08.2022
09.05.2022 
09.05.2032 
990410   10.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Michal Koós 30,90  nz038 
 02.08.2022
10.05.2022 
10.05.2032 
023122   16.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Eva Knapová  58,40  nz039 
02.08.2022
16.05.2022 
16.05.2032 
024424   18.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Zoltán Demecs   58,40 nz040 
02.08.2022
18.05.2022 
18.05.2032 
025006   18.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Veronika Ujeská  73,90  nz041 
02.08.2022 
18.05.2022 
18.05.2032 
160407  18.05.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Eva Radičová  42,80  nz042 
02.08.2022
18.05.2022 
18.05.2032 
150103   26.05.2022  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Kornél Telek 42,80  nz043 
02.08.2022
16.05.2022 
26.05.2032 
160415   26.05.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Klára Bialová 42,80  nz044 
02.08.2022
26.05.2022 
26.05.2032 
171102   01.06.2022  Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta  Monika Mokošová 71,70  nz045 
02.08.2022 
01.06.2022 
 01.06.2032
150107  03.06.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magdaléna Nagyová 58,40  nz046 
02.08.2022
03.06.2022 
03.06.2032 
141010   21.06.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Beáta Potočná 42,80  nz047 
02.08.2022
21.06.2022 
21.06.2032 
990411  21.06.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Tímea Balogová 30,90  nz048 
02.08.2022
21.06.2022 
21.06.2032 
090315   22.06.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Soňa Poliačiková 73,90  nz049 
02.08.2022
22.06.2022 
22.06.2032 
020403  27.06.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Gabiela Rovňanová 58,40  nz050 
02.08.2022
27.06.2022 
27.06.2032 
171103   15.07.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Rudolf Illéš 56,10   nz051
 02.08.2022
 15.07.2022
 15.07.2032
141104   22.02.2021  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Katarína Martinelliová 42,80  nz052 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.05.2031 
023026  16.12.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Alžbeta Tóthová 58,40  nz053 
22.05.2023 
22.05.2023 
03.02.2033 
023421   16.12.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Attila Bozó 42,80  nz054 
22.05.2023 
22.05.2023 
10.01.2033 
030108   16.12.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ing. Zoltán Tóth 58,40  nz055 
22.05.2023 
22.05.2023 
23.02.2033 
041211   16.12.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Ing. Alexander Farkaš 58,40  nz056 
22.05.2023 
22.05.2023 
19.02.2033 
041314   16.12.2022   Zmluva on ájme  Prenájom hrobového miesta  Anna Gordošová 42,80  nz057 
22.05.2023 
22.05.2023 
13.01.2033 
050412   16.12.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magdaléna Gábrišová 58,40  nz058 
22.05.2023 
22.05.2023 
31.01.2033 
090812   16.12.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Magda Kovácsová 58,40  nz059
22.05.2023 
22.05.2023 
26.2.2033 
 141112 16.12.2022 

 Zmluva o nájme

 

 Prenájom hrobového miesta  Tibor Gášpár  58,40  nz060 
22.05.2023 
22.05.2023 
14.01.2033 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2022-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
160412  16.12.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta  Marta Bariová 42,80  nz061 
22.05.2023 
22.05.2023 
19.02.2033 
160501   16.12.2022  Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Simona Kováčová 42,80  nz062 
22.05.2023 
22.05.2023 
02.02.2033 
090907  16.12.2022   Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta   Agáta Šupaverová 42,80  nz063 
 22.05.2023
22.05.2023 
10.02.2033 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2022-Sírhelyek bérleti szerződései          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme   Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme  Prenájom hrobového miesta      
 
 
 
     Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta       
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti