Zmluvy-2019-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2019-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
010119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Ing. Július Mede

Fiľakovo

 10 %

z tržby

 zml01
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019
020119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Janka Visnyiová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml02
  01.01.2019 
 01.01.2019
 31.12.2019
030119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Mária Jánová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml03
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019
040119   01.01.2019  Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Andrea Gablyaszová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml04
  01.01.2019 
 01.01.2019
 31.12.2019
050119   01.01.2019  Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Alžbeta Kováčová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml05
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.03.2019
 060119  06.11.2018 Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 07/2018/OEaMM

Prevod správy majetku:
"Rekonštrukcia budovy šport areálu"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

91352,50

zml06
 01.01.2019

 01.04.2019 

neurčitý
070119  21.12.2018 Zmluva o uverejnení inzercie Uverejnenie kontaktných údajov v telefon. zozname BB kraja

Mediatel

Bratislava

150,-

 zml07
 01.01.2019
 01.01.2019
 
080119  30.12.2019 Zmluva o dielo Celoročné kosenie židovského cintorína vo Fiľakove

Frank Lővy

Sydney
Austrália

2000,-

€/rok

zml08
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2023
090119  01.01.2019 Zmluva o nájme telocvične Prenájom telocvične pre potrebu telesnej výchovy študentov

Gymnázium

Fiľakovo

 520,-

€/štvrťrok

zml09
 01.01.2019
 01.01.2019
 30.06.2019
101919  01.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov k prevádzkovaniu živnosti

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

150,- 

€/mesiac

zml10
 01.01.2019
 01.01.2019
 neurčitý
110119  01.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby -mobilný výkup papiera Mobilný zber(výkup) vytried. zložky KO (papiera a lepenky)

Hanyx s.r.o.

Lučenec

 65,-

€/t

 zml11
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019

120219

06.02.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S01-Kyslík techn.

Linde Gas k.s.

Lučenec

144,- 

€/rok

 zml12
 06.02.2019
 01.02.2019
 31.01.2020
130219 06.02.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S11-Acetylén techn.

Linde Gas

Lučenec

 144,-

€/rok

zml13
 06.02.2019
 01.02.2019
 31.01.2020
 140319  01.01.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí šport. služieb Predĺženie platnosti zmluvy na rok 2019

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

0,-

zml14
 01.01.2019
 01.01.2019
 neurčitý
150319  22.03.2019 Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami Určenie osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte

OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

 0,-

 zml15
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
160319  22.03.2019 Zmluva o OTP Biznis Konte Zriadenie samost. účtu na evid. tržby za zneškodnenie odpadov-inertná skládka OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

0,-

zml16
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
170319  22.03.2019 Zmluva o Konte OTP - Rezervnom fonde Zriadenie účtu na evid. depozitu na rezervnom fonde OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

0,-

zml17
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
180319  22.03.2019  Kúpna zmluva Kúpa asfaltových zmesí z obaľovacej súpravy Kalinovo

Strabag s.r.o.

Bratislava

 78,24

€/t

 zml18
 22.03.2019
 22.03.2019
 13.12.2019
190419 01.04.2019 Zmluva o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Sigarka s.r.o.

Fiľakovo

 10 %

z tržby

 zml19
 01.04.2019
 01.04.2019
 31.12.2019
 200419  05.04.2019  Kúpna zmluva Predaj vozidla: Autobus Karosa C 757.1060

Vojtech Cap

Veľké Kapušany

 1600,-

 zml20
 05.04.2019
 05.04.2019
 05.05.2019
210419  15.04.2019 Zmluva o poskytovaní služby Zhromažďovanie elektroodpadov a zabezpečenie ich následnej likvidácie

Združenie Roma-Emmus

Lučenec

 0,-

zml21
 15.04.2019
 16.04.2019
 neurčitý
220419  15.04.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov na organizáciu školení

BKS Úspech s.r.o.

Bratislava

 100,-

€/mesiac

zml22
 15.04.2019
 01.05.2019
 31.10.2019
230419  18.04.2019 Podnájomná zmluva Podnájom prenajatých spoločných nehnuteľnosti členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

 20 %

z tržby

zml23
 18.04.2019
 18.04.2019
31.03.2030
240419 18.04.2019

Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 01/2019/OEaMM

Pevode správy majetku mesta "Skládka inertného odpadu"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

 100235,17

 zml24
 18.04.2019
 18.04.2019
 neurčitý
250519  31.05.2019 Zmluva o využívaní mraziaceho boxu Občasné využitie mraziaceho boxu
v Mestskom cintoríne vo Fiľakove

Romeo Naszvadi

Veľká nad Ipľom

 10,-

€/deň

zml25
 31.05.2019
01.06.2019
neurčitý
260619  13.06.2019  Kúpna zmluva Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 2.3 Mjet L2H2

Limas s.r.o.

Krupina

 10200,-

zml26
 13.06.2019
 13.06.2019
 13.07.2019
270619  16.06.2019

Dohoda o zabezpečení
praktického
výcviku

Realizácia praktického vyučovania žiakov SOŠ Filakovo

SOŠ Fiľakovo

Fiľakovo

 0,00

 zml27
 16.06.2019
 20.05.2019
 07.06.2019
280719  09.07.2019 Kúpno-predajná zmluva

Dodávkové vozidlo
FORD TRANSIT
inv.č.023/255

K.I.K s.r.o.

Fiľakovo

 800,00

 zml28
 09.07.2019
 09.07.2019
 08.08.2019
290719 11.07.2019 Zmluva o nájme -rámcová zmluva Prenájom stavebných strojov a mechanizácie

Wacker Neuson
s.r.o.

Lučenec

 podľa
aktuálneho
cenníka
 zml29
 11.07.2019
 11.07.2019
 29.02.2020
300719 31.07.2019 Dodatok k zmluve o prevádzke triedeného zberu Úprava počtu zvozov triedených komunálnych odpadov

ENVI-PAK s.r.o.

Bratislava

66096,80

€/rok

 zml30
 31.07.2019
 01.08.2019
 neurčitý

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2019-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
31082019 05.08.2019 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej siete Pripojenie nového el.zariadenia do distribučnej siete

Stredoslov. distribučná a.s.

Žilina

262,32

 zml31
 07.08.2019
31.08.2019
 neurčitý
32092019  18.09.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom zasad. miestnosti prev. budovy v Šport. areáli

TM CONSULTING s.r.o.

Nitra

350,00

 zml32
 19.09.2019
 26.09.2019
 06.11.2019
33092019  27.09.2019 Zmluva o nájme nebyt. priestorov (telocvičňa) Prenájom telovýchovného zariadenia

Gymnázium

Fiľakovo

520,00 €

/štvrťrok

 zml33
 28.09.2019
 01.10.2019
 31.03.2020
34112019  12.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Vyklopenie 1100 l zberných nádob v prevádzke Tesco

Marius Pedersen
a.s.

Veľký Krtíš

21,67 €

/vyklopenie

24,19 €

/vyklopenie

zml34
 12.11.2019
 12.11.2019
 neurčitý
35112019  13.11.2019 Zmluva o poskytnutí služby Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

Brantner Gemer
s.r.o.

Rimavská Sobota

 42,00

€/t

 zml35
 15.11.2019
 01.01.2020
 31.12.2021
36112019 20.11.2019 Kúpno-predajná zmluva Predaj hnuteľného majetku - dopravných prostriekov

Daniel Tichý

Vidiná

1100,00

 zml36
 20.11.2019
 20.11.2019
 30.11.2019
37122019  11.12.2019 Zmluva o prevode správy majetku mesta Prevod správy majetku mesta -
"Novostavba tržnice mesta Fiľakovo"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

816333,22

zml37
 11.12.2019
 11.12.2019
 neurčitý
38122019 11.12.2019 Kúpna zmluva Prepäťová ochrana 13+1 PV 1000 V DC/12,5

Róbert Gášpár

Fiľakovo

100,00

 zml38
 12.12.2019
 12.12.2019
 12.12.2019
39122019  16.12.2019 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodanie dohodnutého množstva plynu a zabezpečenie distribúcie plynu

Energie2 a.s.

Bratislava

 20,826

€/MWh

22,836

€/MWh

zml39
 16.12.2019
 01.01.2020
 01.01.2022
40122019  16.12.2019 Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 08.01.2019 - dodatok č. 1 Mobilný výkup papiera

HANYX s.r.o.

Lučenec

65,00

€/t

 zml40
 17.12.2019
 01.01.2019
 31.12.2020
41122019  17.12.2019 Nájomná zmluva Prenájom nebytových (obchodných) priestorov v "Novostavbe tržnice mesta Fiľakovo"

A&A&Š s.r.o.

Fiľakovo

 0,00

€/mesiac

 zml41
 19.12.2019
 01.01.2020
 31.12.2025
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti