Verejné obstarávanie - Közbeszerzés

 

 

 

 

HOSPODÁRNOSŤ, EFEKTIVITA,TRANSPARENTNOSŤ


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
A közbeszerző azonosító adatai:

Názov-Név:  Verejnoprospešné služby

Adresa-Cím: Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo, SR     

IČO-Statisztikai azonosító: 30232392

DIČ-Adóazonosító: 2021097529

Banka-Bank: OTP Banka Slovensko a.s.

Účet-Számlaszám: SK12 5200 000 000 0836 6672

Telefon: +421 47 3337140

E-mail: vpsfil@vpsfilakovo.sk

Web: vpsfilakovo.sk