Rozpočet-2017-Költségvetés

Návrh programového rozpočtu 2017
Javaslat programozott költségvetésre 2017

Návrh programového rozpočtu 2017 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2017 -összegzés

Schválený programový rozpočet 2017
Jóváhagyott programozott költségvetés 2017

Schválený programový rozpočet 2017 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2017 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 01.07.2017
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2017.07.01-től

Upravený programový rozpočet, platný od 01.07.2017 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2017.07.01-tól - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 01.11.2017
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2017.11.01-től

Upravený programový rozpočet, platný od 01.11.2017 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2017.11.01-tól - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2017
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2017

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2017 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2017 - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2017
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2017

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2017 -rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2017 - összegzés