Rozpočet-2016-Költségvetés

Návrh programového rozpočtu 2016
Javaslat programozott költségvetésre 2016

Návrh programového rozpočtu 2016 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2016 -összegzés

Schválený programový rozpočet 2016
Jóváhagyott programozott költségvetés 2016

Schválený programový rozpočet 2016 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2016 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 30.06.2016
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.6.30-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 30.6.2016 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.6.30-tól - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 28.08.2016
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.8.28-től

Upravený programový rozpočet, platný od 28.8.2016 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.8.28-től - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2016
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2016

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2016 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2016 - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2016
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2016

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2016 -rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2016 - összegzés