Rozpočet-2015-Költségvetés

Návrh programového rozpočtu 2015
Javaslat programozott költségvetésre 2015

Návrh programového rozpočtu 2015 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2015 -összegzés

Schválený programový rozpočet 2015
Jóváhagyott programozott költségvetés 2015

Schválený programový rozpočet 2015 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2015 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 29.01.2015
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.1.29-től

Upravený programový rozpočet, platný od 29.1.2015 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.1.29-től - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 30.06.2015
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.6.30-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 30.6.2015 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2015.6.30-tól - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2015
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2015

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2015 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2015 - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2015
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2015

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2015 -rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2015 - összegzés