Zmluvy-I/2015-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2019-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
010119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Ing. Július Mede

Fiľakovo

 10 %

z tržby

 zml01
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019
020119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Janka Visnyiová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml02
  01.01.2019 
 01.01.2019
 31.12.2019
030119  01.01.2019 Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Mária Jánová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml03
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019
040119   01.01.2019  Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Andrea Gablyaszová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml04
  01.01.2019 
 01.01.2019
 31.12.2019
050119   01.01.2019  Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov 

Alžbeta Kováčová

Fiľakovo

10 %

z tržby

 
zml05
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.03.2019
 060119  06.11.2018 Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 07/2018/OEaMM

Prevod správy majetku:
"Rekonštrukcia budovy šport areálu"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

93967,50

zml06
 01.01.2019
 01.01.2019 
neurčitý
070119  21.12.2018 Zmluva o uverejnení inzercie Uverejnenie kontaktných údajov v telefon. zozname BB kraja

Mediatel

Bratislava

150,-

 zml07
 01.01.2019
 01.01.2019
 
080119  30.12.2019 Zmluva o dielo Celoročné kosenie židovského cintorína vo Fiľakove

Frank Lővy

Sydney
Austrália

2000,-

€/rok

zml08
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2023
090119  01.01.2019 Zmluva o nájme telocvične Prenájom telocvične pre potrebu telesnej výchovy študentov

Gymnázium

Fiľakovo

 520,-

€/štvrťrok

zml09
 01.01.2019
 01.01.2019
 30.06.2019
101919  01.01.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov k prevádzkovaniu živnosti

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

150,- 

€/mesiac

zml10
 01.01.2019
 01.01.2019
 neurčitý
110119  01.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby -mobilný výkup papiera Mobilný zber(výkup) vytried. zložky KO (papiera a lepenky)

Hanyx s.r.o.

Lučenec

 65,-

€/t

 zml11
 01.01.2019
 01.01.2019
 31.12.2019

120219

06.02.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S01-Kyslík techn.

Linde Gas k.s.

Lučenec

144,- 

€/rok

 zml12
 06.02.2019
 01.02.2019
 31.01.2020
130219 06.02.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S11-Acetylén techn.

Linde Gas

Lučenec

 144,-

€/rok

zml13
 06.02.2019
 01.02.2019
 31.01.2020
 140319  13.03.2019 Zmluva o prevode správy majetku mesta č. 02/2019/OEaMM Prevod správy majetku:
"Elektrická prípojka NN k skládke inert.odpadu"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

20000,-

zml14
 13.03.2019
 13.03.2019
 neurčitý
150319  22.03.2019 Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami Určenie osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte

OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

 0,-

 zml15
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
160319  22.03.2019 Zmluva o OTP Biznis Konte Zriadenie samost. účtu na evid. tržby za zneškodnenie odpadov-inertná skládka OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

0,-

zml16
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
170319  22.03.2019 Zmluva o Konte OTP - Rezervnom fonde Zriadenie účtu na evid. depozitu na rezervnom fonde OTP Banka Slovensko a.s.

Bratislava

0,-

zml17
 22.03.2019
 22.03.2019
neurčitý
180319  22.03.2019  Kúpna zmluva Kúpa asfaltových zmesí z obaľovacej súpravy Kalinovo

Strabag s.r.o.

Bratislava

 78,24

€/t

 zml18
 22.03.2019
 22.03.2019
 13.12.2019
190419 01.04.2019 Zmluva o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Sigarka s.r.o.

Fiľakovo

 10 %

z tržby

 zml19
 01.04.2019
 01.04.2019
 31.12.2019
 200419  05.04.2019  Kúpna zmluva Predaj vozidla: Autobus Karosa C 757.1060

Vojtech Cap

Veľké Kapušany

 1600,-

 zml20
 05.04.2019
 05.04.2019
 05.05.2019
210419  15.04.2019 Zmluva o poskytovaní služby Zhromažďovanie elektroodpadov a zabezpečenie ich následnej likvidácie

Združenie Roma-Emmus

Lučenec

 0,-

zml21
 15.04.2019
 16.04.2019
 neurčitý
220419  15.04.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov na organizáciu školení

BKS Úspech s.r.o.

Bratislava

 100,-

€/mesiac

zml22
 15.04.2019
 01.05.2019
 31.10.2019
230419  18.04.2019 Podnájomná zmluva Podnájom prenajatých spoločných nehnuteľnosti členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

 20 %

z tržby

zml23
 18.04.2019
 18.04.2019
31.03.2030
240419 18.04.2019

Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 01/2019/OEaMM

Pevode správy majetku mesta "Skládka inertného odpadu"

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

 81824,17

 zml24
 18.04.2019
 18.04.2019
 neurčitý
250519  31.05.2019 Zmluva o využívaní mraziaceho boxu Občasné využitie mraziaceho boxu
v Mestskom cintoríne vo Fiľakove

Romeo Naszvadi

Veľká nad Ipľom

 10,-

€/deň

zml25
 31.05.2019
01.06.2019
neurčitý
260619  13.06.2019  Kúpna zmluva Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 2.3 Mjet L2H2

Limas s.r.o.

Krupina

 10200,-

zml26
 13.06.2019
 13.06.2019
 13.07.2019
270619  16.06.2019

Dohoda o zabezpečení
praktického
výcviku

Realizácia praktického vyučovania žiakov SOŠ Filakovo

SOŠ Fiľakovo

Fiľakovo

 0,00

 zml27
 16.06.2019
 20.05.2019
 07.06.2019
280719  09.07.2019 Kúpno-predajná zmluva

Dodávkové vozidlo
FORD TRANSIT
inv.č.023/255

K.I.K s.r.o.

Fiľakovo

 800,00

 zml28
 09.07.2019
 09.07.2019
 08.08.2019
290719 11.07.2019 Zmluva o nájme -rámcová zmluva Prenájom stavebných strojov a mechanizácie

Wacker Neuson
s.r.o.

Lučenec

 podľa
aktuálneho
cenníka
 zml29
 11.07.2019
 11.07.2019
 29.02.2020
300719 31.07.2019 Dodatok k zmluve o prevádzke triedeného zberu Úprava počtu zvozov triedených komunálnych odpadov

ENVI-PAK s.r.o.

Bratislava

66096,80

€/rok

 zml30
 31.07.2019
 01.08.2019
 neurčitý

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2019-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti