Zmluvy-2018-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2018-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

A&A&S, s.r.o.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml01
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0201/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Mária Jánová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml02
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0301/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 2
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos st.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml03
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0402/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Ing.
Július Mede,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml04
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0502/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Janka Visnyaiová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml05
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0602/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Katarína Csomorová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml06
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0702/18 01.01.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme dopr.prostr. Predĺženie doby nájmu

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

1920,00
zml07
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0801/18 01.01.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Údržba ihrísk, staroslivosť
o výstroj, čistenie, pranie

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

550,00
€/mes.
zml08
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0901/18 01.01.2017 Poistná zmluva Dodatok č. 1
nová verzia
Poistenie majetku v rozšír.rozsahu

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

78,00
€/t
zml09
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2018
1002/18 05.02.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 3
Ukončenie sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos st.,

Fiľakovo

0,00

zml10
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
1102/18 06.02.2018 Zmluva o sprostredkovaní Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Alžbeta Kováčová

Fiľakovo
 

10%

z tržby

zml11
06.02.2018
06.02.2018
31.12.2018
1202/18 07.02.2018 Zmluva o dlhodobom prenájme fliaš na techn.plyny Prenájom tlakovej nádoby na prepravu plynu S01

Linde Gas k.s

Bratislava

120,00

€/rok

zml12
07.02.2018
01.02.2018
31.01.2019
1302/18 07.02.2018 Zmluva o dlhodobom prenájme fliaš na techn.plyny Prenájom tlakovej nádoby na prepravu plynu S11

Linde Gas k.s

Bratislava

120,00

€/rok

zml13
07.02.2018
01.02.2018
31.01.2019
1402/18 26.02.2018 Hromadné uzavretie dodatkov k zmluve o poskyt. verejných služieb Úprava podmienok využívania telekom.služieb

Orange Slov. a.s.

Bratislava

10,00
30,00
30,00

€/mesiac

zml14
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2020
1503/18 01.03.2018 Zmluva o pripojení Prístup prevádzok Mini Zoo a Zberný dvor do siete GENIUSnet internet

Filleck s.r.o.

Fiľakovo

10,00

€/mesiac

zml15
01.03.2018
01.03.2018
neurčitá
1603/18 01.03.2018 Zmluva o využívaní mraziaceho boxu Občasné využitie mraziaceho boxu

BOBA s.r.o. pohr. služby

Pôtor

podľa cenníka zml16
01.03.2018
01.03.2018
neurčitá
1703/18 07.03.2018 Zmluva o dielo Plastové okná, farba biela, dvere obojstranné.

REALTHERM s.r.o.

Lučenec

1141,30

€/dielo

zml17
08.03.2018
08.03.2018
28.03.2018
1803/18 08.03.2018 Kúpna zmluva Nákladné vozidlo AVIA D90

RDK, s.r.o.

Rožňava

14400,00

€/ks

zml18
08.03.2018
08.03.2018
07.04.2018
1903/18 09.03.2018 Kúpna zmluva Nákladné vozidlo AVIA A75

Marian Répássy

Rožňava

3000,00

€/ks

zml19
09.03.2018
09.03.2018
08.04.2018
2003/18 15.03.2018 Poistná zmluva - zmena Zaradenie mot.vozidla   AVIA D90

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

424,00

€/rok

zml20
15.03.2018
15.03.2018
31.12.2018
2103/18 28.03.2018 Dodatok k servisnej zmluve č. 30232392/
000/2017
Rozšírenie okruhu produktov o "Hromadné operácie"

INISOFT s.r.o.

Liptovský Mikuláš

101,00

€/rok

zml21
28.03.2018
28.03.2018
neurčitá
2204/18 05.04.2018 Kúpna zmluva Asfaltová zmes AC8O50/70

STRABAG s.r.o.

Bratislava

70,68

€/t

zml22
05.04.2018
05.04.2018
14.12.2018
2304/18 09.04.2018

Dohoda o zabezpečení praktického
vyučovania

Odborný výcvik žiakov SOŠ Fiľakovo

SOŠ

Fiľakovo

0,00

zml23
10.04.2018
17.04.2018
18.05.2018
2404/18 25.04.2018 Zmluva o prevádzkovaní Skládky inertného odpadu (SIO) Poskytovanie služieb v oblasti prevádzkovania SIO Filakovo

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

podľa schvál.
rozpočtu

zml24
25.04.2018
25.04.2018
neurčitý
2505/18 22.05.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve 2204/18 Rešpektovanie ust. § 51 zákona č. 8/2009

STRABAG s.r.o.

Bratislava

0,00

zml25
22.05.2018
22.05.2018
14.12.2018
2605/18 24.05.2018 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania Odborný výcvik žiakov SOŠ Fiľakovo

SOŠ

Fiľakovo

0,00 € zml26
24.05.2018
07.06.2018
22.06.2018
2705/18 22.05.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorenie troch prac.miest. Poskytnutie fin. príspevku podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Lučenec

80% z CCP zml27
22.05.2018
01.06.2018
28.02.2018
2806/18 29.06.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny

Energie2, a.s.

Bratislava

0,00

zml28
30.06.2018
01.07.2018
31.12.2018
2906/18 29.06.2018 Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní verej. služieb Tf.č.0474381003, Pripoj. ISDN,

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

0,00

zml29
30.06.2018
30.06.2018
30.06.2018
3006/18 29.06.2018 Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní verej. služieb Tf.č.0474381440, Pripoj. ISDN,

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

0,00

zml30
30.06.2018
30.06.2018
30.06.2018
3107/18 01.07.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve 2204/18 Úprava zmluvných cien

STRABAG s.r.o.

Bratislava

74,16

€/t

zml31
01.07.2018
01.07.2018
14.12.2018

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2018-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3207/18 04.07.2018 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Účastnícky program a telekom. zariadenie

Orange Slov. a.s.

Bratislava

40,00

zml32
04.07.2018
04.07.2018
04.07.2020
3307/18 09.07.2018 Hromadný dodatok k zmluve o poskyt.ver. služieb Akciové mobilné telefóny pre dlhodob. užív.

Orange Slov. a.s.

Bratislava

93,00

zml33
09.07.2018
09.07.2018
09.07.2018
3408/18 24.08.2018 Kúpna zmluva Vozidlo Volkswagen Transporter

Carnal s.r.o.

B.Bystrica

7800,00

zml34
25.08.2018
25.08.2018
28.09.2018
3509/18 12.09.2018 Dohoda o refundácií nákladov Refundácia prev.nákladov užívaných priestorov

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

58,89

zml35
12.09.2018
12.09.2018
neurčitý
3609/18 13.09.2018 Zmluva o výkupe druh. surovín Predaj
vyseparovaných druhotných surovín

ENVI-PAK a.s.

Bratislava

trhová
cena
zml36
13.09.2018
13.09.2018
neurčitý
3709/18 14.09.2018 Zmluva o poskytn. služieb v odpad.hosp. Poskytn. služieb v oblasti ŽP - odvoz elektroodpadov

Enviropol s.r.o.

Bratislava

chladničky 30 €/t
televízory
30 €/t
 iné el.zar.
50-80 €/t

zml37
14.09.2018
14.09.2018
neurčitý
3810/18 1.10.2018 Kúpna zmluva

Vozidlo
Ford Tranzit
vyklapač

Mezőová Mária

Buzitka

500,00

zml38
1.10.2018
1.10.2018
31.10.2018
3910/18 1.10.2018 Zmluva o prevode správy majetku Stavba - Revitalizácia mestského parku

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

bezplatne zml39
1.10.2018
1.10.2018
neurčitý
4010/18 26.10.2018 Dohoda o poskytn. fin. príspevku Poskytovanie
fin. príspevku na podporu vytvár. prac.miest.

ÚPSVaR Lučenec

Lučenec

3886,56

€/mes.

zml40
28.10.2018
01.11.2018
31.10.2019
4111/18 14.11.2018 Zmluva o poskytnutí služby Odvoz a zneškodnenie zmesového KO, OO a DSO.

Brantner GEMER s.r.o.

R.Sobota

47,52

€/t

zml41
16.11.2018
01.01.2019
31.12.2020
4212/18 21.12.2018 Zmluva o
združenej dodávke elerktriny
Dodanie dohod. množstva silovej elektriny

Energie2 a.s.

Bratislava

1T      75,64 €/MWh
VT     78,38  €/MWh
NT     57,76 €/MWh
zml42
27.12.2018
01.01.2019
31.12.2020
4312/18 31.12.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služieb    v odpad.hosp. Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov

Enviropol
s.r.o.

Bratislava

chladničky 30 €/t
televízory
30 €/t
iné el.zar.
50-70 €/t
zml43
31.12.2018
01.01.2019
neurčitý
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.