Zml._hroby-2018-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
041503  19.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Huszti
52,40 nz001
 19.12.2017
 14.01.2018
 14.01.2028
140104  19.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Pisoň
52,40 nz002
19.12.2017
05.01.2018
05.01.2028
151205 19.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zuzana
 Bodnárová
52,40  nz003
19.12.2017
21.01.2018
21.01.2028
024220 01.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Póczosová
52,40  nz004
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2028
025027 01.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anton
 Pál
52,40  nz005
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2028
025511 01.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Renáta
 Hangoniová
52,40  nz006
01.01.2018
 01.01.2018
 01.01.2028
140310 01.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zuzana
 Palková
52,40  nz007
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2028
040714 02.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Oláh
52,40  nz008
02.01.2018
02.01.2018
02.01.2028
110711  02.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Soňa
 Šestáková
 Balážová
66,40 nz009
 02.01.2018
 01.01.2018
 01.01,.2028
011901  17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Albertová
52,40  nz010
17.01.2018
25.02.2018
25.02.2028
061009 17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ružena
 Hrdinová
52,40  nz011
17.01.2018
15.02.2018
 15.02.2028
080208 17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Kozák
38,30  nz012
17.01.2018
15.02.2018
15.02.2028
091009 17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Dušan
 Pisár
52,40 nz013
17.01.2018
04.02.2018
04.02.2028
100206 17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Hulitka
66,40 nz014
17.01.2018
28.02.2018
28.02.2028
140110 17.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Priška
 Bereczová
52,40 nz015
17.01.2018
01.03.2018
01.03.2028
100203 24.01.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Renáta
 Laciková
 Samajdáková
52,40  nz016
24.01.2018
28.02.2018
28.02.2028
 013401 01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Lívia
 Polgárová, Ing.
38,30  nz017
01.02.2018
12.03.2018
12.03.2028
022310 01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Róbert
 Illéš
66,40  nz018
01.02.2018
01.04.2018
 01.04.2028
050402 01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jolana
 Kovácsová
52,40 nz019
01.02.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
090707 01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Kmeťová
52,40  nz020
01.02.2018
22.03.2018
22.03.2028
140111  01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elvíra
 Balázsová
52,40 nz021
 01.02.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
151401 01.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eleonóra
 Fehérová, Mgr.
38,30  nz022
01.02.2018
27.03.2018
27.03.2028
170311 02.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Priška
 Dávidová
38,30  nz023
02.02.2018
 02.02.2018
 02.02.2028
150903 06.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
 Danyi
38,30  nz024
 06.02.2018
 16.02.2016
 16.02.2028
 016505  07.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Júlia
 Oláhová
38,30  nz025
 07.02.2018
 02.01.2018
 02.01.2028
090807  13.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magdaléna
 Halgašová
52,40  nz026
13.02.2018
28.04.2018
28.04.2028
140201  15.02.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zoltán
 Kovács
38,30 nz027
15.02.2018
31.03.2018
31.03.2028
990109 06.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Peter
 Ondráška
27,50  nz028
06.03.2018
06.03.2018
06.03.2028
012503 09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Kecskeméti
52,40 nz029
09.03.2018
05.04.2018
05.04.2028
013405  09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
 Nagy
52,40  nz030
 09.03.2018
 23.04.2018
 23.04.2028

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
014106 09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Matalová
38,30 nz031
09.03.2018
16.04.2018
 16.04.2028
022917 09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Gombalová
52,40 nz032
09.03.2018
 27.04.2018
 27.04.2028
024805  09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marta
 Zadrobileková
38,30  nz033
 09.03.2018
 17.04.2018
 17.04.2028
024921 09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Beáta
 Erentová
52,40  nz034
09.03.2018
03.04.2018
03.04.2028
060207 09.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eugen
 Bial
52,40  nz035
09.03.2018
19.04.2018
19.04.2028
100401 12.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Adam
 Balog
38,30  nz036
 12.03.2018
 25.04.2018
 25.04.2028
140204  12.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Ádámová
52,40  nz037
 12.03.2018
 08.04.2018
 08.04.2028
140205 12.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Irena
 Balázsová
52,40  nz038
 12.03.2018
 16.04.2018
 16.04.2028
151403 12.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vladimír
 Halaj
38,30 nz039
 12.03.2018
 25.04.2018
 25.04.2028
170312 29.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Róbert
 Danyi
64,60  nz040
 29.03.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
990111 29.03.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Fehér
27,50  nz041
 29.03.2018
 29.03.2018
 29.03.2028
150406A 03.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Šimonová
38,30  nz042
 03.04.2018
 03.04.2018
 03.04.2028
150406 04.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Oľga
 Szajková
52,40 nz043
 04.04.2018
 27.01.2015
 27.01.2025
030301 09.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Pauková
38,30 nz044
 09.04.2018
 09.04.2018
 09.04.2028
170401 09.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Margita
 Boldiová
66,40 nz045
 09.04.2018
 09.04.2018
 09.04.2028
170313  12.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gertrúda
 Oláhová
50,50  nz046
 12.04.2018
 12.04.2018
 12.04.2028
022619  16.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Tárnok
50,50  nz047
 16.04.2018
 16.04.2018
 16.04.2028
014405 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 Tibor
 Herceg

 

52,40  nz048
 17.04.2018
 20.05.2018
 20.05.2028
050502 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Barnabáš
 Jakab
38,30 nz049
 17.04.2018
 03.05.2018
 03.05.2028
060702 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 Anna
 Salvová

66,40  nz050
 17.04.2018
 28.05.2018
 28.05.2028
110311 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Pavel
 Albert
38,30 nz051
 17.04.2018
 31.05.2018
 31.05.2028
140207 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Gablyas
38,30  nz052
 17.04.2018
 03.05.2018
 03.05.2028
140209  17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Kertészová
38,30  nz053
 17.04.2018
 11.05.2018
 11.05.2028
151110  17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Roman
 Hronec, JUDr.
52,40  nz054
 17.04.2018
 19.05.2018
 19.05.2028
151404 17.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Margita
 Babiková
52,40  nz055
 17.04.2018
 05.05.2018
 05.05.2028
015304 20.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Norbert
 Molnár
38,30  nz056
 20.04.2018
 22.06.2018
 22.06.2028
022307 20.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Judita
 Csurgaiová
52,40 nz057
 20.04.2018
 01.06.2018
 01.06.2028
022509 20.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Molnár
52,40  nz058
 20.04.2018
02.06.2018
 02.06.2028
022813 20.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Etela
 Vassová
38,30 nz059
 20.04.2018
 25.06.2018
 25.06.2028
030210 20.4.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
 Hauwetterová
52,40  nz060
 20.04.2018
 09.06.2018
 09.06.2028

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
170214  27.04.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Roland
 Danyi
38,30 nz061
 27.04.2018
 27.04.2018
 27.04.2028
150601A 02.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erik
 Titton
38,30 nz062
 02.05.2018
 02.05.2018
02.05.2028
014202 09.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elena
 Czaková
31,70  nz063
 09.05.2018
 23.01.2016
 23.01.2026
025604 10.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Piroska
 Huberné
 Tóth
52,40  nz064
 10.05.2018
 10.05.2018
 10.05.2028
170402  16.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Grulyo
78,60  nz065
 16.05.2018
 16.08.2018
 16.08.2028
021403 21.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Hilda
 Kubová
38,30  nz066
 21.05.2018
 15.07.2018
 15.07.2028
021711 21.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Istvánné
 Rubint
38,30  nz067
 21.05.2018
 06.07.2018
 06.07.2028
091104 21.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Istán
 Balázs
52,40  nz068
 21.05.2018
 26.07.2018
 26.07.2028
140303 21.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 MESTO
 Fiľakovo
38,30 nz069
 21.05.2018
 22.07.2018
 22.07.2028
151305 21.05.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ervin
 Bencsik, JUDr.
38,30  nz070
 21.05.2018
 15.07.2018
 15.07.2028
023434A  07.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Bukovinská
27,50  nz071
 07.06.2018
 07.06.2018
 07.06.2028
012208  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 László
 Fehér
38,30  nz072
 22.06.2018
 28.08.2018
 28.08.2028
020102  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Gótsová
52,40 nz073
 22.06.2018
 19.08.2018
 19.08.2028
024905 22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
 Kecskemétiová
38,30 nz074
 22.06.2018
 26.08.2018
 26.08.2028
030105 22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Tóthová
52,40 nz075
22.06.2018
 10.08.2018
 10.08.2028
060202  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Csaba
 Baláž
52,40  nz076
 22.06.2018
 18.08.2018
 18.08.2028
060419  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 Elena
 Benčová

 

52,40  nz077
 22.06.2018
09.08.2018
 09.08.2028
090716  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ľudovít
 Mokány
52,40  nz078
 22.06.2018
 30.08.2018
 30.08.2028
140309  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elena
 Hocková
52,40 nz079
 22.06.2018
 19.08.2018
 19.08.2028
151209  22.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Viera
 Trečková
38,30  nz080
 22.06.2018
 06.08.2018
 06.08.2028
170403  25.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ľudovít
 Virág
64,60 nz081
 25.06.2018
 25.06.2018
 25.06.2028
170413  26.06.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
 Botoš
78,60  nz082
 26.06.2018
 26.06.2018
 26.06.2028
151306 23.07.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erika
 Bodnárová
66,40  nz083
 23.07.2018
 15.08.2018
 15.08.2028
170412 31.07.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Attila
 Botos
78,60  nz084
 31.07.2018
 31.07.2018
 31.07.2028
990201 13.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Mészárosová
27,50  nz085
 13.08.2018
 13.08.2018
 13.08.2028
990202  13.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Oto
 Šimon
27,50  nz086
 13.08.2018
 13.08.2018
 13.08.2028
140703  15.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Krnáčová
38,30 nz087
 15.08.2018
 18.08.2019
 18.08.2029
170404 16.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ivan
 Prochocký
38,30  nz088
 16.08.2018
 16.08.2018
 16.08.2028
024909  22.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Gogová
52,40 nz089
 22.08.2018
 22.11.2016
 22.11.2026
990206 23.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Estera
 Rapčanová
27,50  nz090
 23.08.2018
 23.08.2018
 23.08.2028

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
051302  24.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Čomorová
52,40 nz091
 24.08.2018
 01.09.2018
 01.09.2028
151501 24.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Bariaková
52,40 nz092
 24.08.2018
 03.09.2018
 03.09.2028
990204  24.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magdaléna
 Nagyová
27,50  nz093
 24.08.2018
 24.08.2018
 24.08.2028
023615  27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
 Mihály
38,30  nz094
 27.08.2018
 10.09.2018
 10.09.2028
040612  27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Angyalová
52,40  nz095
 27.08.2018
 20.09.2018
 20.09.2028
061010  27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Molnár
52,40  nz096
 27.08.2018
 29.09.2018
 29.09.2028
140401 27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ferdinand
 Bódi, Ing.
52,40  nz097
 27.08.2018
 11.06.2018
 11.06.2028
151407 27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Bariová
38,30  nz098
 27.08.2018
 16.09.2018
 16.09.2028
151408 27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Bariová
52,40 nz099
 27.08.2018
 22.09.2018
 22.09.2028
151502  27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marta
 Molnárová
38,30  nz100
 27.08.2018
 01.10.2018
 01.10.2028
990203  27.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Nora
 Simonová
27,50  nz101
 27.08.2018
 27.08.2018
 27.08.2028
051211  28.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Kortvélyesi
38,30  nz102
 28.08.2018
 02.10.2018
 02.10.2028
060707 28.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Červienka
52,40 nz103
 28.08.2018
 10.10.2018
 10.10.2028
151505 28.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Bercsényiová
38,30 nz104
 28.08.2018
 13.10.2018
 13.10.2028
140213  30.08.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
 Šimonová
52,40 nz105
 30.08.2018
 30.08.2018
 30.08.2028
990205  05.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ervin
 Simon
27,50  nz106
 05.09.2018
 05.09.2018
 05.09.2028
011401  13.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
 Pethoová
38,30  nz107
 13.09.2018
 19.10.2018
 19.10.2028
050105 13.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ján
 Takáč
52,40  nz108
 13.09.2018
 23.10.2018
 23.10.2028
060212 13.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Júlia
 Gracová
38,30 nz109
 13.09.2018
 26.10.2018
 26.10.2028
990207  14.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Árpád
 Vaš
27,50  nz110
 14.09.2018
 14.09.2018
 14.09.2028
990208  20.09.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vladimír
 Cako
27,50 nz111
 20.09.2018
 20.09.2018
 20.09.2028
170405  02.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gizela
 Demeová
52,40  nz112
 02.10.2018
 02.10.2018
 02.10.2028
022309  16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
 Albert
52,40  nz113
 16.10.2018
 18.11.2018
 18.11.2028
090207 16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Korponaiová
52,40  nz114
 16.10.2018
 15.11.2018
 15.11.2028
090615  16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Róbert
 Strapko
52,40  nz115
 16.10.2018
 03.11.2018
 03.11.2028
140404 16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Lívia
 Kollárová
52,40  nz116
 16.10.2018
 12.11.2018
 12.11.2028
151211 16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gizela
 Rybárová
38,30 nz117
 16.10.2018
 01.12.2018
 01.12.2028
151509 16.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Husák
52,40  nz118
 16.10.2018
 20.11.2018
 20.11.2028
170411 22.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alfréd
 Bari
50,50 nz119
 22.10.2018
 22.10.2018
 22.10.2028
022609  24.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriela
 Gáborová
52,40  nz120
 24.10.2018
 31.10.2018
 31.10.2028

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
170410  24.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
 Botoš
78,60 nz121
 24.10.2018
 24.10.2018
 24.10.2028
081003  31.10.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Macková
38,30 nz122
 31.10.2018
 02.01.2018
 02.01.2028
021002  08.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
 Schneider
52,40  nz123
 08.11.2018
 20.12.2018
 20.12.2028
022618  08.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Jakušová
52,40  nz124
 08.11.2018
 18.12.2018
 18.12.2028
040303  08.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Irena
 Szabóová
52,40  nz125
 08.11.2018
 11.12.2018
 11.12.2028
140405 08.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Julianna
 Bošňáková
52,40  nz126
 08.11.2018
 06.12.2018
 06.12.2028
151308 08.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
 Toroková
38,30  nz127
 08.11.2018
 11.12.2018
 11.12.2018
012204 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Tóthová
38,30  nz128
 09.11.2018
 30.12.2018
 30.12.2028
012205 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Tóthová
31,70 nz129
 09.11.2018
 30.12.2018
 30.12.2028
012206  09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Tóthová
52,40  nz130
 09.11.2018
 30.12.2018
 30.12.2028
012207 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 Anna
 Tóthová

 

38,30  nz131
 09.11.2018
 30.12.2018
 30.12.2028
024324 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
 Tóthová
52,40  nz132
 09.11.2018
 30.12.2018
 30.12.2028
090515 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Líšková
52,40 nz133
 09.11.2018
 31.12.2018
31.12.2028
090606 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Oľga
 Tóthová
52,40 nz134
 09.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
090813 09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ľudovít
 Mokány
38,30 nz135
 09.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
110515  09.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Dana
 Váradyová
38,30  nz136
 09.11.2018
 09.11.2018
 09.11.2028
041406 12.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Milan
 Gombala, JUDr.
52,40  nz137
 12.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
050607 12.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jolana
 Tóthová
52,40  nz138
 12.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
080808 12.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
 Páleníková
66,40 nz139
 12.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
024019 15.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jozef
 Fungáč
52,40  nz140
 15.11.2018
 27.12.2018
 27.12.2028
040503  16.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
 Kozák
52,40 nz141
 16.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
015703 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Elena
 Drobková
52,40  nz142
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
021413 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Csománová
38,30  nz143
 19.11.2018
 31.12.2018
31.12.2028
021704 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tibor
 Kluka, Mgr.
52,40  nz144
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
022412  19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Attila
 Ander
52,40  nz145
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
023106 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Hochholczerová
38,30  nz146
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
023621 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 František
 Foldes
38,30 nz147
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
023622 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 František
 Foldes
52,40  nz148
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
030411 19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Árpád
 Danyi
38,30 nz149
 19.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
160501A  19.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gyongyike
 Ádámová
38,30  nz150
 19.11.2018
 19.11.2018
 19.11.2028

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2018-Sírhelyek bérleti szerződései        

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
024004  26.11.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gizela
 Vašová
38,30 nz151
 26.11.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
160401A  04.12.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
 Šárkoziová
50,50 nz152
 04.12.2018
 04.12.2018
 04.12.2028
170501 04.12.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Estera
 Koroncziová
38,30  nz153
 04.12.2018
 04.12.2018
 04.12.2018
024817  14.12.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zoltán
 Tóth, Ing.
52,40  nz154
 14.12.2018
 16.12.2018
 16.12.2028
013902 19.12.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
 Molnárová
52,40  nz155
 19.12.2018
 16.01.2018
 16.01.2028
021901 31.12.2018  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ida
 Kováčová
37,70  nz156
 31.12.2018
 31.12.2018
 31.12.2028
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.