Zmluvy-II/2017-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2017-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3208/17 31.08.2017 Zmluva o prevode správy majetku Prevod správy majetku mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

0,00
zml32
31.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
3309/17 21.09.2017 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania Zabezpečenie a realizácia praktického vyučovania

SOŠ

Fiľakovo

0,00
zml33
21.09.2017
26.09.2017
30.09.2017
3410/17 01.10.2017 Zmluva o nájme telocvične Prenájom telocvične pre telesnú výchovu študentov

Gymnázium

Fiľakovo

520,00
€/štrvťrok
zml34
01.10.2017
01.10.2017
31.03.2018
3510/17 17.10.2017 Zmluva o poskytovaní služieb elektr. monitoringu Poskytovanie služby elektron. monitoringu na 5 ks vozidiel

Commander Systems s.r.o.

Bratislava

10,20
€/ks/mesiac
zml35
17.10.2017
17.10.2017
doba neurčitá
3610/17 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora Poskyt.služieb v oblasti prev. Zar.na zber odpadov (Zberný dvor).

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

0,00
zml36
25.10.2017
25.10.2017
31.12.2021
3711/17 20.11.2017 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu do troch odberných miest

SPP a.s.

Bratislava

20,27
€/MWh
zml37
23.11.2017
01.01.2018
31.12.2019
3811/17 30.11.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny do osmych odbernych miest

Energy Europe, SE

Bratislava

C2
39,4359 €/MWh
C5,C7
33,0799
€/MWh
zml38
30.11.2017
01.01.2018
31.12.2019
3912/17 15.12.2017 Dodatok č. 1    k zmluve na mobilný výkup papiera Predĺženie platnosti zmluvy zo dňa 8.6.2017 do 31.12.2018

Hanyx s.r.o.

Lučenec

65 ,00
€/t
zml39
15.12.2017
1.1.2018
31.12.2018
4012/17 21.12.2017 Zmluva o poskytovaní verejnej služby Program XL volania k SIM karte 0911219916

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

19,00 €/mes. zml40
21.12.2017
8.1.2018
8.1.2020
4112/17 21.12.2017 Poistná zmluva č. 3229001874 Povinné poistenie motorových vozidiel

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

1402,00
€/štvrťrok

zml41
21.12.2017
1.1.2018
neurčito
4212/17 21.12.2017 Poistná zmluva č. 4419010472 Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

287,76
€/štvrťrok
zml42
21.12.2017
1.1.2018
neurčito
4312/17 22.12.2017 Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok Zápočet pohľadávok v rozsahu v akom sa kryjú

Murat s.r.o.

Lučenec

120,00

zml43
22.12.2017
22.12.2017
08.01.2018