Zmluvy-2017-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2017-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

A&A&S, s.r.o.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml01
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0201/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Mária Jánová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml02
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0301/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml03
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0402/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Ing.
Július Mede,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml04
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0502/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Janka Visnyaiová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml05
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0602/17 01.01.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č.5
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Katarína Csomorová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml06
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0702/17 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme dopr.prostr. Predĺženie doby nájmu

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

1920,00
zml07
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0801/17 01.01.2017 Zmluva o poskytnutí služieb Údržba ihrísk, staroslivosť
o výstroj, čistenie, pranie

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

550,00
€/mes.
zml08
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2017
0901/17 01.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby Organizácia mobilného výkupu papiera

Brantner GEMER s.r.o

Rim.Sobota

78,00
€/t
zml09
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2018
1001/17 20.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby Vývoz komunálnej odpadovej vody

Denisa Koroncziová

Radzovce

1,14
€/km
28,87
€/hod
zml10
23.01.2017
23.01.2017
31.12.2017
1102/17 02.02.2017 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš Nájom tlakovej nádoby technického pynu SO 1

Linde Gas k.s.

Bratislava

144,00
€/ks
zml11
02.02.2017
02.02.2017
31.01.2018
1202/17 02.02.2017 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš Nájom tlakovej nádoby technického pynu SO 11

Linde Gas k.s.

Bratislava

144,00
€/ks
zml12
02.02.2017
02.02.2017
31.01.2018

1303/17

13.03.2017 Servisná
zmluva
Servis, podpora k softwerovým
produktom

Inisoft s.r.o.,

Bratislava

93,60
€/rok
zml13
13.03.2017
13.03.2017
doba neurčitá
1403/17 24.03.2017 Dohoda o zabezp. prakt.
vyučovania
Realizácia odborného výcviku žiakov

Stredná odb. škola

Fiľakovo

0,00
zml14
01.04.2017
03.04.2017
05.05.2017
1503/17 24.03.2017 Kúpna zmluva Predaj tovaru: asfaltové zmesi z obal. súpravy Kalinovo

Strabag s.r.o.

Bratislava

67,80
€/t
zml15
24.03.2017
24.03.2017
15.12.2017
1604/17 04.04.2017 Kúpna zmluva Nákladné vozidlo ŠKODA 706 MTS

MN Wood Business s.r.o.
Fiľakovo

1000,00
zml16
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
1704/17 26.04.2017 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Finančný príspevok na podporu vytvárania prac. miest

ÚPSVaR

Lučenec

95% CCP
€/mes.
zml17
26.04.2017
01.05.2017
30.04.2018
1805/17 12.05.2017 Zmluva o uverejnení inzercie Zverejnenie firemných údajov v publikácií "Zlaté stránky"

Mediatel s.r.o.

Bratislava

150,00
€/rok

zml18
12.05.2017
12.05.2017
11.05.2018
1905/17 15.05.2017 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 8
Zmena platnosti a účinnosti zmluvy (ukončenie zmluvy)

Jozef Botoš ml.

Fiľakovo

0,00
zml19
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
2005/17 16.05.2017 Zmluva o sprostredkovaní Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov

Jozef Botoš st.

Fiľakovo

10%

z tržby

zml20
16.05.2017
16.05.2017
31.12.2017
2105/17 29.05.2017 Dohoda o zabezpečení prakt.vyučovania Realizácia odborného výcviku žiakov

SOŠ

Fiľakovo

0,00
zml21
30.05.2017
12.06.2017
16.06.2017
2206/17 08.06.2017 Zmluva o poskytnutí služby Organizácia mobilného výkupu papiera a lepenky

HANYX s.r.o.

Lučenec

78,00
€/t
zml22
09.06.2017
09.06.2017
31.12.2017
2306/17 20.06.2017 Kúpna zmluva Nákladné vozidlo
HYUNDAI H1

KEŤKO Ladislav

Levice

3900,00
zml23
21.06.2017
21.06.2017
21.06.2017
2406/17 25.06.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Prenájom nebyt. priest. pre hudob.  skupinu IUVEN ukončenie zmluvy

Balogh Zsolt

Fiľakovo

50,- €/mes. zml24
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2019
2506/17 26.06.2017 Dodatok k zmluve o poskyt. verejnej služby
č. A2408092
Účastnícky program Biznis Komfort a zariad. Apple iPhone 6s Orange Slovensko a.s.
Bratislava
45,- €/mes. zml25
26.06.2017
26.06.2017
26.06.2019
2607/17 26.06.2017 Dodatok k zmluve o poskyt. verejnej služby
č. A1291564
Účastnícky program Biznis Komfort a zariad. Sony Xperia XA1 Orange Slovensko a.s.
Bratislava
45,- €/mes. zml26
26.06.2017
26.06.2017
26.06.2019
2707/17 04.07.2017 Zmluva o poskytovaní verejnej služby
č. A11097767
Účastnícky program Biznis Komfort a zariaď.
Huawei P10
Orange Slovensko a.s.
Bratislava
45,- €/mes.

zml27

 

04.07.2017
04.07.2017
04.07.2019
2807/17 04.07.2017 Dohoda o spôsobe disp. s fin.prostriadkami
na účte 8366672
Disponovanie s finančnými prostr. na účte OTP Banka
a.s.
Bratislava
0,00
zml28
04.07.2017
04.07.2017
doba neurčitá
2907/17 04.07.2017 Dohoda o spôsobe disp. s fin.prostriadkami
na účte 8366170
Disponovanie s finančnými prostr. na účte OTP Banka
a.s.
Bratislava
0,00
zml29
04.07.2017
04.07.2017
doba neurčitá
3007/17 04.07.2017 Dohoda o spôsobe disp. s fin.prostriadkami
na účte 8366728
Disponovanie s finančnými prostr. na účte OTP Banka
a.s.
Bratislava
0,00
zml30
04.07.2017
04.07.2017
doba neurčitá
3108/17 31.08.2017 Zmluva o odňatí správy majetku mesta Fiľakovo Odňatie správy majetku mesta Fiľakovo z dôvodu nadbytočnosti

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

0,00
zml31
31.08.2017
31.08.2017
01.09.2017

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2017-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3208/17 31.08.2017 Zmluva o prevode správy majetku Prevod správy majetku mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

0,00
zml32
31.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
3309/17 21.09.2017 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania Zabezpečenie a realizácia praktického vyučovania

SOŠ

Fiľakovo

0,00
zml33
21.09.2017
26.09.2017
30.09.2017
3410/17 01.10.2017 Zmluva o nájme telocvične Prenájom telocvične pre telesnú výchovu študentov

Gymnázium

Fiľakovo

520,00
€/štrvťrok
zml34
01.10.2017
01.10.2017
31.03.2018
3510/17 17.10.2017 Zmluva o poskytovaní služieb elektr. monitoringu Poskytovanie služby elektron. monitoringu na 5 ks vozidiel

Commander Systems s.r.o.

Bratislava

10,20
€/ks/mesiac
zml35
17.10.2017
17.10.2017
doba neurčitá
3610/17 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora Poskyt.služieb v oblasti prev. Zar.na zber odpadov (Zberný dvor).

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo

0,00
zml36
25.10.2017
25.10.2017
31.12.2021
3711/17 20.11.2017 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu do troch odberných miest

SPP a.s.

Bratislava

20,27
€/MWh
zml37
23.11.2017
01.01.2018
31.12.2019
3811/17 30.11.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny do osmych odbernych miest

Energy Europe, SE

Bratislava

C2
39,4359 €/MWh
C5,C7
33,0799
€/MWh
zml38
30.11.2017
01.01.2018
31.12.2019
3912/17 15.12.2017 Dodatok č. 1    k zmluve na mobilný výkup papiera Predĺženie platnosti zmluvy zo dňa 8.6.2017 do 31.12.2018

Hanyx s.r.o.

Lučenec

65 ,00
€/t
zml39
15.12.2017
1.1.2018
31.12.2018
4012/17 21.12.2017 Zmluva o poskytovaní verejnej služby Program XL volania k SIM karte 0911219916

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

19,00 €/mes. zml40
21.12.2017
8.1.2018
8.1.2020
4112/17 21.12.2017 Poistná zmluva č. 3229001874 Povinné poistenie motorových vozidiel

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

1402,00
€/štvrťrok

zml41
21.12.2017
1.1.2018
neurčito
4212/17 21.12.2017 Poistná zmluva č. 4419010472 Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

287,76
€/štvrťrok
zml42
21.12.2017
1.1.2018
neurčito
4312/17 22.12.2017 Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok Zápočet pohľadávok v rozsahu v akom sa kryjú

Murat s.r.o.

Lučenec

120,00

zml43
22.12.2017
22.12.2017
08.01.2018