Zml._hroby-2017-Szerz._sírok

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

 

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
110314  01.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Gabriel
Lukáč, Ing.
52,40

nz001
 01.01.2017
 01.01.2017
 01.01.2027
021206   02.01.2017   Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Viktória
Bodorová
52,40 nz002
 02.01.2017
 02.01.2017
 02.01.2027
025025  02.01.2017

 Zmluva
o nájme

 Prenájom hrobového miesta  Eva
Hodulová
52,40 nz003
 02.01.2017
 02.01.2017
 02.01.2027
130309 03.01.2017  Zmluva
o nájme 
 Prenájom hrobového miesta  František
Farkaš
38,30 nz004
 03.01.2017
 03.01.2017
 03.01.2027
090505 04.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Mária
Sajvaldová
38,30 nz005
 04.01.2017
 27.06.2017

 27.06.2027

100301 05.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Marián
Cseky
52,40 nz006
 05.01.2017
 05.01.2017
 05.01.2027
100304  05.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
Zarová
38,30 nz007
 05.01.2017
 05.01.2017
 05.01.2027
 100501 05.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Ladislav
Majoros
52,40 nz008
 05.01.2017
 05.01.2017
 05.01.2027
100503  05.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Mária
Murárová
38,30 nz009
 05.01.2017
 05.01.2017
 05.01.2027
100602 05.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Eva
Rubintová
52,40 nz010
 05.01.2017
 05.01.2017
 05.01.2027
023512 13.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Alžbeta
Balázsová
52,40 nz011
 13.01.2017
 13.01.2017
 13.01.2027
130312 13.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Gizela
Foglárová
 52,40 nz012
 13.01.2017
 13.01.2017
 13.01.2027
990103 16.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Gabriela
Máčová
27,50

 

nz013

 16.01.2017
 16.01.2017
 16.01.2027
040410 23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Magdaléna
Halgaš
38,30 nz014

23.01.2017 

14.02.2017

 14.02.2027

041310  23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Štefan
Kőműves
52,40 nz015
 23.01.2017
 10.02.2017
 10.02.2027
041612 23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Vladimír
Zvara, Mudr.
52,40 nz016
 23.01.2017
10.02.2017
 10.02.2027
050308 23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Iveta
Bystrianská,Mgr.
 52,40 nz017
23.01.2017
 17.02.2017
17.02.2027
060502  23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Peter
Fehér
52,40 nz018
 23.01.2017
 12.02.2017

 12.02.2027

060805 23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Marta
Lukyová
38,30 nz019
 23.01.2017
 20.02.2017
 20.02.2027
130404 23.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Katarína
Fukaszová
 52,40 nz020
 23.01.2017
 17.02.2017
 17.02.2027
170210 24.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Gabriela
Drugdová
64,60 nz021
 24.01.2017
 24.01.2017
 24.01.2027
990104 31.01.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Ladislav
Oláh
27,50 nz022
 31.01.2017
 31.01.2017
 31.01.2027
023013 01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Imre
Gulyás
52,40 nz023
 01.02.2017
 10.03.2017
 10.03.2027
024608 01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Mikuláš
Bolčo
 52,40 nz024
 01.02.2017
 04.03.2017
 04.03.2027
030308  01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Katarína
Angyalová
52,40 nz025
 01.02.2017
 12.03.2017
 13.03.2027
100604  01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Štefan
Tóth
52,40 nz026
 01.02.2017
 10.03.2017
 10.03.2027
120603 01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Péter
Šándor, Ing
38,30 nz027
 01.02.2017
01.04.2017
 01.04.2027
130406  01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Jozef
Varga
52,40 nz028
 01.02.2017
 01.04.2017
 01.04.2027
150807 01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Rastislav
Feehérváry
38,30 nz029
 01.02.2017
 26.03.2017
 26.03.2027
150906 01.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom hrobového miesta  Eva
Szacsková
38,30 nz030
 01.02.2017
22.03.2017
 22.03.2027

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
170211  07.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vojtech
Rácz
38,30 nz031 
 07.02.2017
 07.02.2017
 07.02.2027
013701  08.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
Snida
38,30 nz032 
 08.02.2017
 23.02.2017
 23.02.2027
016204 22.02.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Edita
Puntigánová
38,30 nz033 
 22.02.2017
 22.02.2017
 22.02.2027
130405  13.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marta
Vágóová
52,40 nz034
13.03.2017 
 13.03.2017
 13.03.2027
080212  21.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ladislav
Micsuda
52,40 nz035
 21.03.2017
 28.04.2017
 28.04.2027
081102  21.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
Juhászová
38,30 nz036
 21.03.2017
 30.04.2017
 30.04.2027
090801  21.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Koóšová
38,30 nz037
 21.03.2017
 02.04.2017
 02.04.2027
120910 21.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
Olšiaková
 38,30 nz038
 21.03.2017
 20.04.2017
 20.04.2027
151005 22.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Mázorová, Mgr.
38,30 nz039
 22.03.2017
 25.04.2017
 25.04.2027
010950  27.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Oláhová
52,40 nz040
 27.03.2017
 27.03.2017

 27.03.2027

170212  27.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marcela
Známová
 52,40 nz041
 27.03.2017
 27.03.2017
 27.03.2027
041109 29.03.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Perencseiová
52,40 nz042
 29.03.2017
 01.01.2017
 01.01.2027
014603 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
Hocholczerová
52,40 nz043
 21.04.2017
 30.05.2017
 30.05.2027
015809 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Klára
Tőreová
52,40 nz044
 21.04.2017
 30.05.2017
 30.05.2027
022107 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Makšiová
52,40  nz045
 21.04.2017
 30.05.2017
 30.05.2027
022719  21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta

 Zuzana
Stankovičová

 38,30 nz046 
 21.04.2017
 16.05.2017
 16.05.2027
024303 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erika
Márkusová
 38,30  nz047
 21.04.2017
30.05.2017
 30.05.2027
040403 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eugen
Veréb
52,40 nz048 
 21.04.2017
 13.05.2017
 13.05.2027
061505 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vlasta
Murínová
 38,30 nz049 
 21.04.2017
 30.05.2017
 30.05.2027
130502 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
Lauková
 52,40 nz050
 21.04.2017
 13.05.2017
 13.05.2027
151006 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gizela
Bolyósová
38,30 nz051
 21.04.2017
 03.05.2017
 03.05.2027
151007  21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
Strapková
52,40 nz052
 21.04.2017
 10.05.2017
 10.05.2027
151101 21.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jolana
Murínová
38,30 nz053
 21.04.2017
 21.05.2017
 21.05.2027
050305 22.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Peter
Pastorák
38,30 nz054
 22.04.2017
 22.04.2017
 22.04.2027
130504 24.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Vámosová
52,40 nz055
 24.04.2017
 28.05.2017
 28.05.2027
100504 25.04.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Kaczarová
52,40 nz056
 25.04.2017
 01.05.2017
 01.05.2027
022114 09.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Evžen
Gál, Dr.
52,40 nz057
 09.05.2017
 30.05.2017
 30.05.2027
170213  12.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
Krnáčová
50,50 nz058
 12.05.2017
12.05.2017
 12.05.2027
011802  15.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Šebianová
52,40 nz059
 15.05.2017
 09.06.2017
 09.06.2027
025407  15.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 István
Urbán
66,40 nz060
 15.05.2017
 12.06.2017
 12.06.2027

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
050506  15.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Dósová
52,40 nz061
 15.05.2017
 01.07.2017
 01.07.2027
060807 16.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Judita
Kaszová
38,30 nz062
 16.05.2017
21.06.2017
 21.06.2027
061501 16.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vladimír
Fiačan
38,30  nz063
 16.05.2017
 28.06.2017
 28.06.2027
130410  17.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Júlia
Barryová
52,40  nz064
 17.05.2017
 01.07.2017
 01.07.2027
151008  17.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
Strapková
38,30  nz065
 17.05.2017
 04.06.2017
 04.06.2027
013901  22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marta
Balázsová
52,40  nz066
 22.05.2017
14.08.2017
 14.08.2017
014206  22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Matalová
52,40  nz067
 22.05.2017
28.08.2017
 28.08.2027
021011  22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Klára
Sziváková
38,30  nz068
 22.05.2017
22.05.2017
 22.05.2027
041018 22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Jarmila
Jakabová
31,70 nz069
 22.05.2017
 09.07.2017
 09.07.2027
110507 22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rudolf
Kučera
52,40  nz070
 22.05.2017
 28.07.2017
 28.07.2027
120911 22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Karolína
Bratinková
 38,30  nz071
 22.05.2017
 06.07.2017
 06.07.2027
130506  22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriel
Molnár

38,30

 nz072
 22.05.2017
 31.07.2017
 31.07.2027
150910 22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriela
Rizová
38,30  nz073
 22.05.2017
 27.08.2017
 28.08.2027
151202 22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Magdaléna
Kolenkášová
 38,30  nz074
 22.05.2017
 13.08.2017
 13.08.2027
151203  22.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alžbeta
Kečkemétiová
38,30  nz075
 22.05.2017
 16.08.2017
 16.08.2027
060418 24.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Vincent
Benč, Dr.
52,40  nz076
 24.05.2017
 14.06.2017
 14.06.2027
110413  24.05.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Juliana
Gyűrűsiová
52,40  nz077
 24.05.2017
 01.01.2018
 01.01.2027
013006  09.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mikuláš
Murín
52,40  nz078
 09.06.2017
 19.06.2017
 19.06.2027
170301 09.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Renáta
Bariová
64,60  nz079
 09.06.2017
 09.06.2017
 09.06.2027
010956  12.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Marian
Slovák
52,40  nz080
 12.06.2017
 12.06.2017
 12.06.2027
990105 13.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zdenka
Tóthová
27,50 nz081
 13.06.2017
 13.06.2017
 13.06.2027
990106 13.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zdenka
Tóthová
27,50  nz082
 13.06.2017
 13.06.2017
 13.06.2027
170302 20.06.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Erika
Villányiová
64,60  nz083
 20.06.2017
 20.06.2017
 20.06.2027
060511 28.07.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Szőkeová
38,30 nz084
 28.07.2017
 28.07.2017
 28.07.2027
52,40 14.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Peter
Varga
52,40  nz085
 14.08.2017
 14.08.2017
 14.08.2027
110902 17.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rudolf
Dombi
52,40 nz086
 17.08.2017
 17.08.2017
 17.08.2027
021110 21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tamás
Nagy
52,40  nz087
 21.08.2017
 25.09.2017
 25.09.2027
041603 21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Albert
Brešťansky
52,40  nz088
 21.08.2017
 11.09.2017
 11.09.2027
090402 21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Zdenka
Pálová
52,40  nz089
 21.08.2017
 25.09.2017
 25.09.2027
100301  21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Adam
Balog
38,30  nz090
 21.08.2017
 28.09.2017
 28.09.2027

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
100301A  21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Adam
Balog
38,30  nz091
 21.08.2017
 28.09.2017
 28.09.2027
130509 21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Henrieta
Balážová
52,40

 nz092

 21.08.2017
 19.09.2017
 19.09.2027
130607  21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Viera
Hriňová
38,30 nz093
 21.08.2017
 16.09.2017
 16.09.2027
151211  21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
Katarína
Kertészová
38,30 nz094
 21.08.2017
 01.10.2017
 01.10.2027
014905 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Mária
Anderová
52,40  nz095
 11.09.2017
 14.10.2017
 14.10.2027
015202 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Štefan
Kečkéš
52,40  nz096
 11.09.2017
 21.10.2017
 21.10.2027
020302 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Helena
Berkyová
52,40  nz097
 11.09.2017
 05.10.2017
 05.10.2027
081110 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Július
Stehlík
52,40  nz098
 11.09.2017
 09.10.2017
 09.10.2027
110310 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Gabriela
Bálintová
52,40 nz099
 11.09.2017
 11.09.2017
 11.09.2027
170303 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Margita
Bartóková
50,50  nz100
 11.09.2017
 11.09.2017
 11.09.2027
170304 13.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Ján
Szó
50,50  nz101
13.09.2017
 13.09.2017
 13.09.2027
170305 25.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Zoltán
Šuvert
38,30  nz102
 25.09.2017
 25.09.2017
 25.09.2027
016402 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Július
Vitéz
38,30 nz103
 01.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
020304 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Alžbeta
Bódiová
52,40  nz104
 02.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
020901  02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Erika
Šróbová
66,40  nz105
 02.10.2017
 02.11.2017
 02.11.2027
022304 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Mária
Molnárová
38,30  nz106
 02.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
025203 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Irena
Kovácsová
38,30  nz107
 02.10.2017
 02.11.2017
 02.11.2027
041010  02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Klára
Kovácsová, Ing.
52,40  nz108
 02.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
041604 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Peter
Pastorák
52,40  nz109
 02.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
 050307  02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Peter
Hegedűs
38,30  nz110
 02.10.2017
 03.11.2017
 03.11.2027
090613 02.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Katarína
Spodniaková
52,40  nz111
 02.10.2017
14.11.2017
 14.11.2027
011405 03.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Anna
Mihályiová
52,40  nz112
 03.10.2017
 03.10.2017
 03.10.2027
012310 10.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Anna
Gordošová
52.40  nz113
 10.10.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
990107 12.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Alžbeta
Bellová
27,50  nz114
 12.10.2017
 12.10.2017
 12.10.2027
170307 20.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Agnesa
Danyiová
50,50  nz115
 20.10.2017
 20.10.2017
 20.10.2027
120810 25.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Jolana
Tóthová
52,40  nz116
 25.10.2017
 25.10.2017
 25.10.2027
012210  26.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Eva
Pacindová
38,30  nz117
 26.10.2017
 26.10.2017
 26.10.2027
012211 26.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Eva
Pacindová
31,70  nz118
 26.10.2017
 26.10.2017
 26.10.2027
021203 26.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Zuzana
Andrová
52,40 nz119
 26.10.2017
 26.10.2017
 26.10.2027
023116  26.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového miesta
 Iveta
Bodorá
38,30  nz120
 26.10.2017
 26.10.2017
 26.10.2027

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
051602 26.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Iveta
Bodorá
52,40  nz121
 26.10.2017
 26.10.2017
 26.10.2027
016004  27.10.2017 Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ida
Brózmanová
38,30 nz122
 27.10.2017
 27.10.2017
 27.10.2027
023905  27.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
Csík
52,40  nz123
 27.10.2017
 27.10.2017
 27.10.2027
026318  27.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Július
Csík
66,40  nz124
27.10.2017
 27.10.2017
 27.10.2027
091209 30.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Tomová
38,30  nz125
 30.10.2017
 23.02.2017
 23.02.2027
100302 30.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Aurél
Fajd
52,40  nz126
 30.10.2017
05.01.2017
 05.01.2027
151301 30.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Alfréd
Bari
78,60  nz127
 30.10.2017
 19.11.2017
 19.11.2027
024924 31.10.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Attila
Benedek
27,50  nz128
 31.10.2017
 31.10.2017
 31.10.2027
021801  03.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rozália
Molnárová
52,40 nz129
 03.11.2017
 03.11.2017
 03.11.2027
021803 03.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rozália
Molnárová
52,40  nz130
 03.11.2017
 03.11.2017
 03.11.2027
040905 03.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Rozália
Molnárová
52,40  nz131
 03.11.2017
 03.11.2017
 03.11.2027
080602  07.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ida
Kolínska
52,40  nz132
 07.11.2017
 07.11.2017
 07.11.2027
061102 08.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Štefan
Bozó
52,40  nz133
 08.11.2017
 10.02.2017
 10.02.2027
110304 10.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Bartková
38,30  nz134
 10.11.2017
 10.11.2017
 10.11.2027
060406 14.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Drahomír
Vaculčiak
38,30  nz135
 14.11.2017
 14.11.2017
 14.11.2027
170308  14.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Valéria
Váradyová
50,50  nz136
 14.11.2017
 14.11.2017
 14.11.2027
100201  15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Ildikó
Gaálová
52,40  nz137
 15.11.2017
 05.12.2017
 05.12.2027
1102012 15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Fridrich
Schnelczer
52,40  nz138
 15.11.2017
 01.01.2018
 01.01.2028
 140102  15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Mária
Rubintová
38,30  nz139
 15.11.2017
 18.12.2017
 18.12.2027
150912 15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Helena
Mihóková
52,40  nz140
 15.11.2017
 27.12.2017
 27.12.2017
990108 15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Danka
Kuciaková
27,50  nz141
 15.11.2017
 15.11.2017
 15.11.2027
080414  20.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Milan
Karásek
52,40 nz142
 20.11.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
170309  20.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Tímea
Kovács
50,50  nz143
 20.11.2017
 20.11.2017
 20.11.2027
024504 28.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eva
Dušeková
52,40  nz144
 28.11.2017
 28.11.2017
 28.11.2027
090216 04.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Karin
Schoenfeld
52,40  nz145
 04.12.2017
 30.11.2017
 30.11.2027
170310 15.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Barnabáš
Mágyel
64,60  nz146
 15.12.2017
 12.12.2017
 12.12.2027
021808 19.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Katarína
Pápaiová, Mgr.
38,30 nz147
 19.12.2017
 31.01.2018
 31.01.2028
140208 19.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Milan
Fungáč
38,30  nz148
 19.12.2017
 31.01.2018
 31.01.2028
021302 11.09.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gabriella
Tóthová
52,40  nz149
 11.09.2017
 17.10.2017
 17.10.2027
026309  21.08.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Anna
Bertová
52,40 nz150
 21.08.2017
 16.09.2017
 16.09.2027

Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel

Nájomné zmluvy hrobových miest-2017-Sírhelyek bérleti szerződései

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
060314 08.12.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Gejza
Márkuš
38,30  nz151
 08.12.2017
 08.12.2017
 08.12.2027
120509 15.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Eduard
Jackuliak
52,40 nz152
 15.11.2017
 10.12.2017
 10.12.2027
130511  29.11.2017  Zmluva
o nájme
 Prenájom
hrobového
miesta
 Juraj
Budai
52,40 nz153
 29.11.2017
 09.12.2017
 09.12.2027