Zmluvy-2016-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-2016-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/16 01.01.2016 Zmluva o nájme SVO Umiestnenie orientač. tabúl na SVO

BU-VA STONE s.r.o.,

R.Sobota

140,00
€/rok

zml01
01.01.2016
01.01.2016
31.12.2016
0201/16 01.01.2016 Zmluva o nájme doprav. prostriedku Prenájom traktora ZETOR

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

1920,00
€/rok

zml02
01.01.2016
01.01.2016
31.12.2016
0301/16 14.01.2016 Zmluva o poskytnutí. verej. služieb SIM, t.č.0905/381602, účast. program

Orange Slovensko a.s.,
Bratislava

 

1,00 € zml03
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2018
0401/16 31.01.2016 Zmluva o poskytnutí verej. služieb Magio internet XL- ADSL Slovak Telekom a.s., Bratislava 19,99 €/mes. zml04
01.02.2016
01.02.2016
31.12.2018
0502/16 17.02.2016 Dohoda o zabezp. praktického vyučovania Odborný výcvik žiakov SOŠ
Fiľakovo

SOŠ,

Fiľakovo

0,00 € zml05
19.02.2016
22.02.2016
31.03.2016
0602/16 24.02.2016 Zmluva o nájme fliaš na tech. plyny Dlhodobý nájom kovových, tlakových nádob

Linde Gas k.š.,

Bratislava

288,00
€/rok

zml06
26.02.2016
01.02.2016
31.01.2017
0703/16 29.03.2016 Zmluva o reklame Prezentácia v profesionálnom registri Profesionálny register s.r.o.,

Bratislava

300,00
€/rok

zml07
31.03.2016
29.03.2016
10.02.2017
0804/16 04.04.2016 Zmluva o poskytnutí služieb Poskyt. služieb-prevádzkovanie Zberného dvora vo Filakove

Mesto Fiľakovo,

Fiľakovo

0,00 € zml08
04.04.2016
04.04.2016
04.04.2021
0904/16 07.04.2016 Dohoda o cene Čistenie odpad. vôd zo žúmp pre domácností Stredoslov. vod. prev. spol. a.s,
B.Bystrica
2,091
€/m3
zml09
07.04.2016
01.04.2016
30.04. 2016
1004/16 12.04.2016 Kúpna zmluva na predaj asfaltových zmesí Asfaltové zmesi AC 8 O 50/70

STRABAG s.r.o.,

Bratislava

67,80
€/t
zml10
12.04.2016
12.04.2016
15.12.2016
1104/16 15.04..2016 Zmluva o elektronickej komunikácii Použitie elektronickej pobočky

Dôvera zdrav. poisť.a.s.,

Bratislava

0,00 € zml11
15.04..2016
15.04..2016
neurčitá
1205/16 04.05.2016 Dohoda o cene Čistenie odpad. vôd zo žúmp pre domácností Stredoslov. vod. prev. spol. a.s,
B.Bystrica
2,091
€/m3
zml12
04.05.2016
04.05.2016
31.05.2016
1305/16 06.05.2016 Zmluva o uverejnení inzercie Uverejnenie profilu v databáze "Zlaté stránky"

Mediatel
s.r.o.,

Bratislava

150,00
€/rok

zml13
06.05.2016
06.05.2016
13.01.2017
1405/16 10.05.2016 Zmluva o spolupráci Služba "Dispečing"
CSM monitoring

CSM monitoring
s.r.o.,

Bratislava

8,40
€/mes.
zml14
13.06.2016
13.06.2016
neurčitá
1505/16 10.05.2016 Kúpna zmluva Dodávka 4 ks systému "Motion Record"

CSM monitoring
s.r.o.,

Bratislava

180,00
€/ks
zml15
01.06.2016
01.06.2016
20.06.2016
1606/16 01.06.2016 Zmluva o prevode investič. majetku "Rekonštrukcia plyn. kotolne a prípravovne TÚV Štadión FTC"

Mesto
Fiľakovo,

Fiľakovo

0,00
zml16
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
1706/16 01.06.2016 Kúpna zmluva Autobus 
Volvo B12

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

21120,00 € zml17
01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016
1806/16 10.06.2016 Dohoda o zavedení kontrolného mechanizmu

GPS monitoring vozidiel

SLOVES pri VPS

Fiľakovo


0,00
zml18
10.06.2016
01.07.2016
30.06.2017
1906/16 14.06.2016 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu
odber.miesto
4101446143

SPP a.s.,

Bratislava

17,60
€/MWh
zml19
15.06.2016
01.01.2017
31.12.2017
2006/16 14.06.2016 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu
odber.miesto
4100040555

SPP a.s.,

Bratislava

17,60
€/MWh
zml20
15.06.2016
01.01.2017
31.12.2017
2106/16 14.06.2016 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu
odber.miesto
4100039252

SPP a.s.,

Bratislava

17,60
€/MWh
zml21
15.06.2016
01.01.2017
31.12.2017
2206/16 21.06.2016 Dodatok k Zmluve o poskyt. verej služieb Verej. tel. služba ISDN UNI tel. č. 047/4381003 Slovak Telekom
a.s.,
Bratislava
29,00
€/mes
zml22
21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
2306/16 21.06.2016 Dohoda o cene Čistenie odpad. vôd zo žúmp pre domácností Stredoslov. vod. prev. spol. a.s,
B.Bystrica
2,091
€/m3
zml23
21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
2406/16 30.06.2016 Zmluva o prevádzke triedeného zberu Zabez.prevádzky
a financovania
triedeného zberu

ENVI-PAK a.s.,

Bratislava

           0,00497
€/
zml24
30.06.2016
30.06.2016
neurčitá
2506/16 30.06.2016 Zmluva o techn. požiad. na dodávku druh.surovín Dodávka a odber vyseparovaného odpadu

ENVI-PAK a.s.,

Bratislava

bez odplaty

zml25
30.06.2016
30.06.2016
neurčitá
2607/16 06.07.2016 Zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta Kosačka Jacobsen TK 1900D 180cm

Mesto
Fiľakovo,

Fiľakovo

16000,00
zml26
06.07.2016
06.07.2016
neurčitá
2709/16 16.08.2016 Zmluva o dodávke elektriny

Dodanie elektriny a zabezp.distrib. elektriny

Energie2 a.s.

Bratislava

VT:0,04626 €/kWh
NT:0,03738
€/kWh
zml27
16.08.2016
16.08.2016
31.12.2017
2811/16 04.09.2016 Dohoda o cene Čistenie odpad. vôd zo žúmp pre domácností Stredoslov. vod. prev. spol. a.s,
B.Bystrica
2,091
€/m3
zml28
04.09.2016
04.09.2016
31.09.2016
2911/16 24.11.2016 Zmluva o poskytnutí. verej. služieb ISDN linka 4381440
4381441 4381442

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

29,00
€/mes
zml29
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2018
3011/16 24.11.2016 Zmluva o poskytnutí. verej. služieb Tel.zariadenie GALAXI A3

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

3,98
       €
zml30
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2018
3112/16 31.12.2016 Dodatok č.1
k Zmluve o nájme dopr.prostr.
Prenájom dopr.prostr. ZETOR v r. 2017

Filbyt s.r.o.

Fiľakovo

1920,00
zml31
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2017