Zmluvy-I/2015-Szerződések

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2015-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za  elektrinu OM52030272

SSE a.s.,

Žilina

VT: 43,88
NT: 28,03

€/MWh

zml01
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0201/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52031211

SSE a.s.,

Žilina

VT: 56,97
   NT: 38,09

€/MWh 

zml02
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0301/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52031941

SSE a.s.,

Žilina

JT: 41,38


€/MWh

zml03
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0401/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52033821

SSE a.s.,

Žilina

VT: 43,88
NT: 28,03

€/MWh

zml04
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0501/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52031201

SSE a.s.,

Žilina

JT: 41,38

€/MWh 

zml05
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0601/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52030282

SSE a.s.,

Žilina

VT: 43,88
NT: 28,03

€/MWh

zml06
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0701/15 13.01.2015 Príloha k Zmluve o dodávke elektriny Dohoda o platbách za elektrinu
OM52028762

SSE a.s.,

Žilina

VT: 43,88
NT: 28,03

€/MWh

zml07
13.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
0802/15 03.02.2015 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš
S01 a S11

Linde Gas k.s.,

Bratislava

120,00€/rok
/flaša

zml08
03.02.2015
01.02.2015
31.01.2016
0902/15 20.02.2015 Zmluva o prevode vlastníctva majetku mesta Mot. vozidlo
FORD TRANZIT

Mesto Fiľakovo,

Fiľakovo

4000,00€ zml09
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
1002/15 24.02.2015 Zmluva o poskytnutí služby Prenájom chlad. a mraz. zariadenia

Narcis - Kovács s.r.o.,

Fiľakovo

  6,50
€/deň 
9,30
€/deň

zml10
24.02.2015
24.02.2015
24.02.2015
1103/15 23.03.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb Verejná telekom služba

Slovak Telekom a.s., 

Bratislava

29,00

€/mes.

zml11
23.03.2015
23.03.2015
23.03.2015
1204/15 23.04.2015 Kúpna zmluva Asfaltová zmes

STRABAG s.r.o.,

Bratislava

79,98

€/t

zml12
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
1304/15 29.04.2015 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku Poskytnutie fin. príspevku na vytvorené prac. miesta

ÚPSVaR,

Lučenec

2519,14

€/mes.

zml13
29.04.2015
01.05.2015
30.09.2015
1406/15 04.06.2015 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 4 ks pneumatiky a sacie potrubie na Liaz

Ivan Javorčík,

Veľký Kýr

590,00 € zml14
04.06.2015
04.06.2015
04.06.2015
1506/15 10.06.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebyt. priestorov v budove šport. areálu

Zsolt Balog,

Fiľakovo

600,00

€/rok

zml15
10.06.2015
15.06.2015
neurčitá
1607/15 27.07.2015 Dohoda o cene Čistenie odpad. vôd zo septikov a žúmp

SVPS a.s. a.s.,
Banská Bystrica

2,088

€/m3

zml16
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
1707/15 30.07.2015 Zmluva o poskytovaní verej. služieb Verejná telekom.  služba Slovak Telekom a.s., Bratislava

25,99

€/mes.

zml17
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
1809/15 28.09.2015 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Dočasné užívanie nákl. vozidla  FAUN Rotopress

REDOX s.r.o.,

Lučenec

180,00

€/deň

zml18
28.09.2015
28.09.2015
28.09.2015
1910/15 30.10.2015 Zmluvy č. 9100100994
9100100329
9102911675
Ukončenie zmluvy o dodávke plynu

SPP a.s.,

Bratislava

0,00 € zml19
06.11.2015
06.11.2015
31.12.2015
2010/15 30.10.2015 Zmluva č.
52030282
Ukončenie zmluvy o dodávke elektriny

SSE a.s.,

Žilina

0,00 € zml20
11.11.2015
11.11.2015
31.12.2015
2111/15 03.11.2015 Zmluva o uverejnení inzercie Inzercia

MEDIATEL  s.r.o.,

Bratislava

60,00 € zml21
03.11.2015
03.11.2015
03.11.2015
2211/15 12.11.2015 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku Poskytnutie fin. príspevku na vytvorené prac. miesta

ÚPSVaR,

Lučenec

1051,24

€/mes

zml22
14.11.2015
15.11.2015
15.08.2016
2312/15 21.12.2015 Zmluva o dodávkach zem. plynu SC2015/143 Opakovaná dodávka zem. plynu

MET Slovakia a.s.,

Bratislava

23,15

€/MWh

zml23
22.12.2015
01.01.2016
31.12.2016
2412/15 23.12.2015 Zmluva o dodávke elektriny č. 1120390 Opakovaná dodávka elektriny

Energie2 a.s.,

Bratislava

0,037 -0,049

€/kWh

zml24
23.12.2015
01.01.2016
31.12.2017
2512/15 30.12.2015 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku Poskytnutie fin. príspevku na vytvorené prac. miesta

ÚPSVaR,

Lučenec

4230,64

€/mes.

zml25
30.12.2015
01.01.2016
30.09.2016
2612/15 31.12.2015 Dodatok č. 4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

A&A&S, s.r.o.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml26
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
2712/15 31.12.2015 Dodatok č. 4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

Mária Jánová RIEKO,

Lučenec

10%

z tržby

zml27
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
2812/15 31.12.2015 Dodatok č. 4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

Janka Visnyaiová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml28
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
2912/15 31.12.2015 Dodatok č. 4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

Ing. J. Mede KEMEX,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml29
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2016
3012/15 31.12.2015 Dodatok č. 4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

Katarína Čomorová,

Fiľakovo

 

10%

z tržby

zml30
31.12.2015
31.12.2015
01.01.2016

Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2015-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3112/15 31.12.2015 Dodatok č.4 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov

Jozef Botoš,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml31
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
3212/15 23.12.2015 Dodatok k poistnej zmluve PZP č. 35590110561 PZP nákl. vozidla Ford Transit

Komunálna poisťovňa a.s.,

Bratislava

123,62

€/rok

zml32
31.12.2015
23.02.2015
neurčitá