Rozpočet – Költségvetés

Kliknutím na odkaz môžete otvoriť príslušný dokument.

A megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti a keresett dokumentumot.

Návrh programového rozpočtu 2014
Javaslat programozott költségvetésre 2014

Návrh programového rozpočtu 2014 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2014 -összegzés

Schválený programový rozpočet 2014
Jóváhagyott programozott költségvetés 2014

Schválený programový rozpočet 2014 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2014 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 30. 4. 2014
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2014. 4. 30-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 30. 4. 2014 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2014. 4. 30-tól - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2014
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2014

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2014 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2014 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 20. 9. 2014 
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2014. 9. 20-tól

Upravený programový rozpočet, platný od 20. 9. 2014 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2014. 9. 20-tól - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2014
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2014

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2014 -rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2014 - összegzés