Rozpočet – Költségvetés

Kliknutím na odkaz môžete otvoriť príslušný dokument.

A megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti a keresett dokumentumot.

Návrh programového rozpočtu 2013
Javaslat programozott költségvetésre 2013

Návrh programového rozpočtu 2013 - rekapitulácia
Javaslat programozott költségvetésre 2013 - összegzés

Schválený programový rozpočet 2013
Jóváhagyott programozott költségvetés 2013

Schávlený programový rozpočet 2013 - rekapitulácia
Jóváhagyott programozott költségvetés 2013 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 1. 3. 2013 
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2013. 3. 1-től

Upravený programový rozpočet, platný od 1. 3. 2013  - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2013. 3. 1-től - összegzés

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2013
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2013

Polročná monitorovacia správa programového rozpočtu 2013 - rekapitulácia
Féléves monitorozó jelentés a programozott költségvetésről 2013 - összegzés

Upravený programový rozpočet, platný od 1. 11. 2013
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2013. 11. 1-től

Upravený programový rozpočet, platný od 1. 11. 2013 - rekapitulácia
Módosított programozott költségvetés, érvényes 2013. 11. 1-től - összegzés

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2013
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2013

Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu 2013 -rekapitulácia
Éves értékelő jelentés a programozott költségvetésről 2013 - összegzés