Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2018-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
3207/18 09.07.2018 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Účastnícky program a telekom. zariadenie

Orange Slov. a.s.

Bratislava

40,00

zml32
09.07.2018
09.07.2018
09.07.2020