Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2018-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

A&A&S, s.r.o.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml01
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0201/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Mária Jánová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml02
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0301/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 2
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos st.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml03
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0402/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Ing.
Július Mede,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml04
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0502/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Janka Visnyaiová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml05
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0602/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Katarína Csomorová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml06
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0702/18 01.01.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme dopr.prostr. Predĺženie doby nájmu

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

1920,00
zml07
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0801/18 01.01.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Údržba ihrísk, staroslivosť
o výstroj, čistenie, pranie

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

550,00
€/mes.
zml08
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0901/18 01.01.2017 Poistná zmluva Dodatok č. 1
nová verzia
Poistenie majetku v rozšír.rozsahu

Komunálna poisťovňa a.s.

Bratislava

78,00
€/t
zml09
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2018
1002/18 05.02.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 3
Ukončenie sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos st.,

Fiľakovo

0,00

zml10
05.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
1102/18 06.02.2018 Zmluva o sprostredkovaní Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Alžbeta Kováčová

Fiľakovo
 

10%

z tržby

zml11
06.02.2018
06.02.2018
31.12.2018
1202/18 07.02.2018 Zmluva o dlhodobom prenájme fliaš na techn.plyny Prenájom tlakovej nádoby na prepravu plynu S01

Linde Gas k.s

Bratislava

120,00

€/rok

zml12
07.02.2018
01.02.2018
31.01.2019
1302/18 07.02.2018 Zmluva o dlhodobom prenájme fliaš na techn.plyny Prenájom tlakovej nádoby na prepravu plynu S11

Linde Gas k.s

Bratislava

120,00

€/rok

zml13
07.02.2018
01.02.2018
31.01.2019
1402/18 26.02.2018 Hromadné uzavretie dodatkov k zmluve o poskyt. verejných služieb Úprava podmienok využívania telekom.služieb

Orange Slov. a.s.

Bratislava

10,00
30,00
30,00

€/mesiac

zml14
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2020
1503/18 01.03.2018 Zmluva o pripojení Prístup prevádzok Mini Zoo a Zberný dvor do siete GENIUSnet internet

Filleck s.r.o.

Fiľakovo

10,00

€/mesiac

zml15
01.03.2018
01.03.2018
neurčitá
1603/18 01.03.2018 Zmluva o využívaní mraziaceho boxu Občasné využitie mraziaceho boxu

BOBA s.r.o. pohr. služby

Pôtor

podľa cenníka zml16
01.03.2018
01.03.2018
neurčitá