Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-I/2017-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
0101/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

A&A&S, s.r.o.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml01
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0201/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Mária Jánová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml02
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0301/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 2
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Jozef Botos st.,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml03
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0402/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Ing.
Július Mede,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml04
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0502/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Janka Visnyaiová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml05
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0602/18 01.01.2018 Zmluva o sprostredkovaní
Dodatok č. 6
Sprostredkov.
predaja hod.
park. lístkov

Katarína Csomorová,

Fiľakovo

10%

z tržby

zml06
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0702/18 01.01.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme dopr.prostr. Predĺženie doby nájmu

Filbyt s.r.o.,

Fiľakovo

1920,00
zml07
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0801/18 01.01.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Údržba ihrísk, staroslivosť
o výstroj, čistenie, pranie

Ľubomír Šimkovič

Fiľakovo

550,00
€/mes.
zml08
01.01.2018
01.01.2018
31.12.2018
0901/18 01.01.2017 Zmluva o poskytnutí služby Dodatok č. 1 Organizácia mobilného výkupu papiera

Hanyx s.r.o.

Lučenec

78,00
€/t
zml09
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2018