Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel

Zmluvy-II/2014-Szerződések          

Číslo

zmluvy

D

á

t

u

m

podpisu Názov zmluvy Predmet zmluvy Zmluvná strana

Suma

v EUR 

s DPH

Súbor

PDF

zverejnenia
účinnosti
platnosti 
2307/14 09.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb Dohoda o zmene účastníckeho programu

Orange Slovensko a.s.,
Bratislava

9,00€ zml23
09.07.2014
09.07.2014
09.07.2014
2407/14 11.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb Zmena účastníckeho programu a zariad. Orange Slovensko a.s.,
Bratislava
1,00€ zml24
11.07.2014
11.07.2014
11.07.2014
2507/14 14.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb Zmena účastníckeho programu a zariad. Orange Slovensko a.s.,
Bratislava
1,00€ zml25
14.07.2014
14.07.2014
14.07.2014
2607/14 29.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb Zmena účastníckeho programu a zariad. Orange Slovensko a.s.,
Bratislava
1,00€ zml26
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
2707/14 22.07.2014 Zmluva o dielo Kosenie trávy, zber a likvid. zel. odpadu žid. cintorína

Frank Lőwy,
Sydny Austrália

2000,00€ zml27
22.07.2014
22.07.2014
22.07.2014
2808/14 15.08.2014 Zmluva o dielo Rozšírenie mestskej siete verej. osvetlenia Kovmast s.r.o., Bratislava 63597,00€ za dielo zml28
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
2908/14 26.08.2014 Zmluva o nájme dpravného prostriedku Prenájom nákl. zber vozidla MB Atego s nadst. FAUN REDOX s.r.o., Lučenec 144,00€ za deň zml29
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
3010/14 15.10.2014 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu OM4101446143 SPP a.s., Bratislava 25,44€ za MWh zml30
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
3110/14 15.10.2014 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu OM4100040555 SPP a.s., Bratislava 25,44€ za MWh zml31
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
3210/14 15.10.2014 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu
OM4100039252
SPP a.s., Bratislava 25,44€ za MWh zml32
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2015
3310/14 31.10.2014 Dodatok k Zmluve o poskyt. VS Telekom ISDN linka Slovak Telekom a.s., Bratislava 29,00€ za mes. zml33
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2016
3412/14 24.11.2014 Dohoda o poskyt.finanč. príspevku na podporu zamest. ZUZ Poskytovanie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest ÚPSVaR, Lučenec 483,11€ za mes. zml34
24.11.2014
01.12.2014
05.31.2016
3512/14 01.12.2014 Zmluva o nájme Prenájom telocvične Gymnázium-Gimnázium, Fiľakovo 520,00€ za štvrťrok zml35
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
3612/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov A&A&S, s.r.o., Fiľakovo 10% z tržby zml36
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
3712/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov Mária Jánová RIEKO, Lučenec 10% z tržby zml37
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
3812/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov Janka Visnyaiová, Fiľakovo 10% z tržby zml38
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
3912/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov Ing. J. Mede KEMEX, Fiľakovo 10% z tržby zml39
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
4012/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov Katarína Čomorová, Fiľakovo 10% z tržby zml40
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
4112/14 31.12.2014 Dodatok č.3 k zmluve sprostredkov. Predaj parkovacích lístkov Jozef Botoš, Fiľakovo 10% z tržby zml41
31.12.2014
31.12.2014
01.01.2015